Lentoliikenteen maapalveluissa on voimassa kaksi työehtosopimusta: Airpro Oy:n työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus ja Lentoliikenteen palveluita koskeva työehtosopimus. Työehtosopimuslain mukaan molemmat sopimukset ovat laillisia ja sitovat niiden piirissä olevia työnantajia.

Lentoliikenteen maapalveluita tarjoavalla Airprolla on vuodesta 1996 lukien ollut voimassa yrityskohtainen työehtosopimus, jota sovelletaan kaikkiin airprolaisten työsuhteisiin lukuun ottamatta ylempiä toimihenkilöitä ja asematason bussinkuljettajia. Airpron työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTAn, Pardian ja JHL:n kanssa. Aviator Airport Services Finland Oy puolestaan on sidottu lentoliikenteen palveluita koskevaan yleissitovaan työehtosopimukseen, jota sovelletaan sekä maapalveluita että teknisiä palveluita tarjoaviin yrityksiin. Sopimuksen osapuolia ovat PALTA ja Ilmailualan Unioni IAU ry.

– Tilanne ei ole ainutlaatuinen, sillä meillä on Suomessa liki 300 työehtosopimusta ja useilla aloilla on sopimuksia, jotka enemmän tai vähemmän ovat päällekkäisiä. Toisin sanoen samaa työtä voidaan tehdä useammankin sopimuksen piirissä, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Julkisuudessa käytiin helmikuussa (22.2.) keskustelua lentoyhtiö Norwegianin päätöksestä laajentaa matkustaja- ja maahuolintapalveluja koskevaa yhteistyötä Airpron kanssa. Asiaa koskevasta uutisoinnista kävi ilmi, että alalla on kaksi samaan työhön soveltuvaa työehtosopimusta.

Lisätiedot

varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 1520073