PALTA ja MTL ry antoivat lausunnon 17.6.2014 liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtyyn kansalliseen big data -strategiaan. PALTA pitää erittäin tärkeänä, että big datan suomia mahdollisuuksia lähestytään strategiassa laaja-alaisesti. Lisäksi PALTA pitää hyvänä asiana, että yksityisten yritysten näkökulmasta asiaa lähestytään vapaaehtoisuuteen pohjautuen.

PALTAn mukaan strategiapaperi ja siihen liittyvät toimenpidesuositukset kattavat hyvin kaikki big dataan liittyvät osa-alueet.  PALTA olisi kuitenkin toivonut täsmällisempää analyysiä erityisesti julkisten toimijoiden kuten ministeriöiden, Tekesin, kuntien, yliopistojen ja oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja SHOK:ien rooleista ja vastuista.

PALTAn näkemys on, että liian tiukka tietosuoja asettaisi suomalaiset yritykset eriarvoiseen asemaan, kun ne kilpailevat globaaleilla markkinoilla kansainvälisten yritysten kanssa. Siksi PALTA pitää tärkeänä, että yrityksille itselleen jää päätösvalta tiedon avoimuudesta ja sen yleisestä käytöstä.

PALTAn rooli big data -kysymyksissä on edistää jäsenyrityksiään digitaalisten
sisämarkkinoiden kehityksessä ja toisaalta tuoda jäsenyritysten näkökulmia ja tarpeita säädösvalmisteluun ja IPR-kysymysten ratkaisuun sekä tietosuojakysymysten käytännön ongelmiin.

 

Lisätietoja:

PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353