Palvelualojen työnantajat PALTA sekä Suomen Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto allekirjoittivat 12.1.2015 neuvottelutuloksen elokuva- ja tv-tuotantoa koskevasta työtyöehtosopimuksesta. Neuvottelutulos käsitellään sopijaosapuolten hallinnoissa tammikuun aikana.

Jos neuvottelutulos hyväksytään, tekstimuutokset tulevat voimaan 1.2.2015. Työehtosopimuksella pyritään vastaamaan elokuva- ja tv-alan työn muuttuneisiin olosuhteisiin ja vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Sopimusta sovelletaan PALTAn jäsenyritysten palveluksessa oleviin elokuva- ja tv-tuotantoalalla työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2016 saakka ja se noudattaa työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kustannustasoa.

Lisätietoja
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara
040 7050939

asiantuntija Pauliina Tervahartiala
040 5473280