Palvelualojen työnantajat Paltan ja Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n hallinnot hyväksyivät Norwegian Air Resources Finlandin liikennelentäjien uuden työehtosopimuksen.

Lentoyhtiö Norwegianin Suomessa toimiville liikennelentäjille on aiemmin neuvoteltu paikallinen työehtosopimus Norwegianin omistaman miehistysyhtiö Ab Norwegian Air Resources Ltd:n ja liikennelentäjien yhdistyksen välillä.

Nyt solmittu uusi liittojen hyväksymä työehtosopimus pohjautuu aiempaan paikalliseen sopimukseen ja on voimassa 31.3.2018 saakka. Sopimus vastaa kustannusvaikutukseltaan työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson ja kilpailukykysopimuksen periaatteita.

Norwegian Air Resources Finlandin työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 80 liikennelentäjää.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.