Norwegianin lentäjille uusi työehtosopimus

Palvelualojen työnantajat Paltan ja Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY:n hallinnot hyväksyivät Norwegian Air Resources Finlandin liikennelentäjien uuden työehtosopimuksen.

Lentoyhtiö Norwegianin Suomessa toimiville liikennelentäjille on aiemmin neuvoteltu paikallinen työehtosopimus Norwegianin omistaman miehistysyhtiö Ab Norwegian Air Resources Ltd:n ja liikennelentäjien yhdistyksen välillä.

Nyt solmittu uusi liittojen hyväksymä työehtosopimus pohjautuu aiempaan paikalliseen sopimukseen ja on voimassa 31.3.2018 saakka. Sopimus vastaa kustannusvaikutukseltaan työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson ja kilpailukykysopimuksen periaatteita.

Norwegian Air Resources Finlandin työehtosopimuksen piirissä on Suomessa noin 80 liikennelentäjää.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.