Tiedotteet

Mukana murroksessa: muutoksessa tarvitaan uudenlaista osaamista

ICT-alan työn tulevaisuus -hankkeessa toteutettu osaamiskysely kertoo, että osaamisen päivittämiseen suhtaudutaan ICT-alan työpaikoilla myönteisesti. Uutta osaamista hankitaan usein vertaisoppimisen kautta oman organisaation sisällä. Tulevaisuuden työelämätaitoina pidetään uuden oppimista, kykyä sopeutua muutokseen sekä itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja.

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Palta hakee pääekonomistia

Palvelualojen työnantajat PALTA ry etsii johtoryhmäänsä kokenutta pääekonomistia vakituiseen työsuhteeseen. Pääekonomistin tehtävän kulmakiviä ovat jalostetun tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen Paltan elinkeino- ja työmarkkinapoliittisessa vaikuttamisessa. Toimenkuvaan lukeutuu mm. toimintaympäristön analysointi, suhdannekuvan ylläpito, tietopalvelujen koordinointi sekä työmarkkinatoiminnan analyysitehtävät.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.