Palvelualojen työnantajat PALTA pitää tärkeänä, että hallitus kasvattaa ensi vuonna Tekesin 167 miljoonan euron lainavaltuuksia 60 miljoonalla eurolla. Lisäpanostukset menevät oikeaan osoitteeseen eli mm. digitalouden tukemiseen. Sen sijaan päätös korottaa sähköveroa nyt jo toistamiseen on lyhytnäköinen ja aiheuttaa palveluyrityksille ainakin 40 miljoonan euron lisälaskun. Kurittamisen asemesta hallituksen pitäisi päinvastoin tukea yksityisten palvelujen kasvua ja kansainvälistymistä.

Vientiteollisuus ja vientimarkkinoiden kasvu eivät yksistään auta Suomea nousemaan taantumasta. Viennin pohjaa on laajennettava.
– Palvelut eivät ole vain teollisuuden tukifunktio vaan itsenäisesti kansainvälistyvää liiketoimintaa, toteaa PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.
Hallituksen tulisi pikaisesti käynnistää palvelutalousohjelma. Ruotsin mallia mukaillen ohjelmalla luotaisiin edellytyksiä palvelujen konseptointiin, brändäämiseen ja aineettomiin oikeuksiin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen.
– Seuraava hallitus saisi ohjelmasta konkreettisia eväitä siihen, millä tavoin valtio voi auttaa hyvinvointia luovien palvelujen kasvua. Tätä palvelualat odottavat.
Lisätiedot
toimitusjohtaja Riitta Varpe
puhelin 040 534 5353