OP-ryhmä ilmoitti tänään aikeistaan liittyä tulevaisuudessa Paltan jäseneksi. Jos OP haluaa miettiä edunvalvontansa uudelleen, Palta on sille isona palvelualaliittona ja jo olemassa olevan työmarkkinayhteistyön vuoksi luonteva liitto.

– Hoidamme jo nyt finanssialan työmarkkina-asiat yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa, eli suuresta muutoksesta ei tältä osin ole kysymys. OP-ryhmän jäsenyys tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun se jättää jäsenanomuksensa. Paltan sääntöjen mukaan jäsenasiat päättää hallitus, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.