Palvelualojen työnantaja Palta ry ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry saavuttivat tänään neuvottelutuloksen Finnair Oyj:n matkustamohenkilöstön työehtosopimuksen uudistamisesta.

Sopimus on kaksivuotinen ja noudattaa kustannustasoltaan yleistä työmarkkinalinjaa. Neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Kaj Schmidt, Palta, p. 0
400 604 341
puheenjohtaja Juha Kuurne, SLSY ry, p. 050 4052 788

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.