PALTA pitää IAUn ensi viikon tukilakkoa laittomana

Palvelualojen työnantajat PALTA pitää Ilmailualan Unioni IAUn ensi viikon torstaina ja perjantaina uhkaavaa tukilakkoa laittomana ja hakee työtuomioistuimen ratkaisua lakon laillisuuteen. IAU on vaatinut kanteen perumista ja on tarjonnut vastineeksi lakon rajaamista ja siirtämistä viikolla. PALTA ei näe vaihtokaupalle perusteita.

PALTA on eilen pyytänyt IAU:ta perumaan tai siirtämään lakkonsa, kunnes työtuomioistuimen ratkaisu saadaan. IAU ei suostunut pyyntöön vaan vaati työnantajaliittoa vetämään työrauhakanteen pois ja tarjosi vastakauppana lakon lykkäämistä ja rajaamista.
PALTA ei pitänyt mahdollisena suostua ehdotukseen, koska kysymyksessä on kaksi eri asiaa. Työrauhakanne on normaali keino hakea oikeussuojaa, mikäli kyseessä on työrauhavelvollisuuden rikkominen. Lakoilla taas pyritään painostamaan työnantajaa itse riita-asiassa. IAU on omaa valta-asemaansa vahvistaakseen vaatinut, että Airpro Oy soveltaisi jatkossa maapalvelutyöhön IAU:n omaa työehtosopimusta nykyisen, Airpron oman yrityskohtaisen ja laillisen sopimuksen sijaan.
Työnantajaosapuoli toivoo edelleen, että IAU peruisi lakkonsa. Mikäli lakko toteutuu, se vaikeuttaa kymmenen tuhansien matkustajien matkoja ja aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vahingot.
– Kyseessä ovat IAU:n ilmoittamat lakot ja pallo niiden perumisesta tai siirtämisestä on IAUlla. PALTA ei ole julistanut mitään työtaistelutoimenpiteitä, sanoo varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto Palvelualojen työnantajat PALTA ry:stä.

Lisätietoja

Tuomas Aarto, 040 152 0073

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.