Palta pitää syntynyttä sopua tyydyttävänä kompromissina

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ilmailualan Unioni IAU hyväksyivät tänään valtakunnansovittelija Minna Helteen toisen sovintoehdotuksen. Palta on tyytyväinen siihen, että syntyneen sovun myötä keskiviikosta eteenpäin uhanneet lakot tukityötaisteluineen peruuntuvat. Itse sopua Palta pitää tyydyttävänä kompromissina pitkään jatkuneeseen riitaan.

Syntynyt ratkaisukokonaisuus on kolmen vuoden mittainen ja se perustuu Paltan, JHL:n, Pardian ja Ammattiliitto Pron välillä jo voimassa olevaan, kilpailukykysopimuksen mukaiseen sopimukseen. Pitempi sopimuskausi tuo alalle kaivattua vakautta.

IAU:n esille tuomia asioita otettiin huomioon muun muassa tarkentamalla Airpron yrityskohtaisen ja lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen välistä rajapintaa. Näin ollen Airpron Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemien maapalvelutoiminnoissa aloitetaan siirtymäkauden jälkeen soveltaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

Järjestely mahdollistettiin neuvottelemalla sovitteluprosessin yhteydessä joukko paikallisia sopimuksia, joilla turvataan sujuva ja kilpailukykyinen siirtyminen uuteen sopimusympäristöön. Muiden lentoasemien maapalvelutehtävät sekä Airpron muut toiminnot säilyvät edelleen Airpron yrityskohtaisen työehtosopimuksen piirissä.

– Pidämme syntynyttä sopua tyydyttävänä kompromissina. Pitkän etsimisen jälkeen löysimme tavan yhdistää molempien osapuolen näkemykset tavalla, joka mahdollisti ratkaisun syntymisen. Myös lentomatkustajien ja lakkojen vaikutuspiirissä olleiden yritysten kannalta tilanteen laukeaminen on hyvä asia, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Uusi työehtosopimus on voimassa 20.3.2020 saakka.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.