PALTA ry budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuuden kasvuun vaikuttavia

Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Työurien pidentämistä tulisi vauhdittaa nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla osaamista päivittäviä nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia tutkintokoulutuksen sijaan. Erityisesti korkeakouluilla tulisi olla nykyistä selkeämmät kannusteet tarjota työelämää ja digitalisaatiota tukevaa koulutusta.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan hallitus esitti lisärahoitusta, joka luo edellytyksiä kasvun turvaamiseksi. Yrityksille suunnattua innovaatiorahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi. On hyvä, että suunta on nyt kääntynyt.

– Palta kiittää hallituksen esittämiä lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymiseen kohdistettu Business Finlandin toimintamäärärahalisäys on tervetullut kasvavan palveluviennin edistämiseksi, korostaa Paltan elinkeinopoliitiikasta vastaava johtaja Tatu Rauhamäki.

Lisätietoja:

Tatu Rauhamäki, johtaja, elinkeinopolitiikka, Palta ry, p. 050 521 2907

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.