Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Työurien pidentämistä tulisi vauhdittaa nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla osaamista päivittäviä nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia tutkintokoulutuksen sijaan. Erityisesti korkeakouluilla tulisi olla nykyistä selkeämmät kannusteet tarjota työelämää ja digitalisaatiota tukevaa koulutusta.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan hallitus esitti lisärahoitusta, joka luo edellytyksiä kasvun turvaamiseksi. Yrityksille suunnattua innovaatiorahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi. On hyvä, että suunta on nyt kääntynyt.

– Palta kiittää hallituksen esittämiä lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymiseen kohdistettu Business Finlandin toimintamäärärahalisäys on tervetullut kasvavan palveluviennin edistämiseksi, korostaa Paltan elinkeinopoliitiikasta vastaava johtaja Tatu Rauhamäki.

Lisätietoja:

Tatu Rauhamäki, johtaja, elinkeinopolitiikka, Palta ry, p. 050 521 2907

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.