Palvelualojen työnantajat PALTA tuomitsee Suomen Merimies-Union (SMU) lakon, joka pysäytti Meriluoto-lautan liikennöinnin Oulunsalon ja Hailuodon välillä perjantaina 6.6.2014. Lakko on laiton, sillä PALTAn jäsenyritys Suomen Lauttaliikenne Oy:llä ja SMUlla on voimassaoleva työehtosopimus.

Kiistan taustalla on SMUn vaatimus, jonka mukaan Meriluodolla pitää olla nelihenkinen miehistö myös kesäisin, jolloin se toimii lisälauttana Oulunsalo-Hailuoto -reitillä. Vaatimus on katteeton. Suomen Lauttaliikenne Oy noudattaa miehityksessään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin voimassaolevaa miehityspäätöstä, jonka mukaan kesäisin Meriluodolla on 3-henkinen miehistö.
– Vaadimme, että SMU lopettaa laittoman lakon välittömästi. Lakosta joutuvat kärsimään paikallisten asukkaiden lisäksi lomalaiset, jotka ovat täysin sivullisia riidassa, toteaa PALTAn työmarkkinapäällikkö Arto Kettunen.
PALTA on toimittanut laittoman lakon työtuomioistuimen käsiteltäväksi ja vaatii SMUn tuomitsemista hyvityssakkoihin työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvoitteen rikkomisesta. Riidan käsittely aloitetaan kiireellisenä työtuomioistuimessa keskiviikkona 11.6.2014.
Lisätietoja:
Työmarkkinapäällikkö Arto Kettunen
puhelin 040 587 4345
Asiantuntija Eero Salmela
puhelin 040 510 1957