Palvelualojen työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU saavuttivat viestinvälitys- ja logistiikka-alan uutta työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen viime viikolla. Tänään 28.9. molempien liittojen hallinnot hyväksyivät neuvottelutuloksen.

– Olemme tyytyväisiä uuteen sopimukseen ja siihen, että se syntyi runsas kuukausi ennen nykyisen sopimuksen päättymistä, toteaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Uusi sopimus on pituudeltaan kaksivuotinen ja se on voimassa 31.10.2019 saakka. Sopimuksen piirissä on noin 14 000 työntekijää. Palkankorotukset on sidottu vientialojen sopimuksiin.

– Molemmille osapuolille oli alusta asti selvää, että palkankorotustaso kytketään vientiliittojen myöhemmin sopimaan linjaan. Uusi sopimus tukee osaltaan uutta vientivetoista työmarkkinamallia, Aarto jatkaa.

Varsinaisista työehtosopimusneuvotteluista erillään Posti sopi sanomalehdenjakajia koskevista talokohtaisista siirtymäkauden järjestelyistä Posti Palvelut Oy:ssä. Sanomalehdenjakajat siirtyvät marraskuun 2017 alussa Medialiiton ja Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n välisen jakelualan työehtosopimuksen piiriin.

– Olemme tyytyväisiä myös siihen, että sanomalehdenjakajien määräaikaisista siirtymäkauden järjestelyistä syntyi sopu. Niiden myötä työrauha palautuu yhtiöön. Se on sekä asiakkaiden että yrityksen etu, toteaa Aarto.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta ry, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.