Palvelualojen työnantajat Palta ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät varhain tänä aamuna valtakunnansovittelija Minna Helteen antaman sovintoesityksen ICT-alan toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. Palta on tyytyväinen ratkaisuun ja siihen, että alaa uhannut lakko saatiin vältettyä.

– Neuvottelut olivat erittäin vaikeat ja ratkaisua etsittiin tiiviillä tahdilla monta viikkoa. Sovintoratkaisu on kompromissi, joka sisältää rakennuspalikoita alan yhteistyökulttuurin ja paikallisen sopimisen edistämiseen. Olemme tyytyväisiä, että ratkaisu löytyi ja lakko vältettiin, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Ratkaisu selkiyttää ulkopuolista työvoimaa koskevia määräyksiä ja vuokratyön käytön perusteita ICT-alalla. Lisäksi osapuolet sopivat joistakin työehtosopimusten määräyksiin liittyvistä soveltamisohjeista, jotka helpottavat sopimuksen tulkintaa ja vähentävät erimielisyyksiä.

Liitot sopivat myös tänä vuonna käynnistetyn ICT-työn tulevaisuus -hankkeen jatkamisesta. Lisäksi liitot selvittävät paikallisen sopimisen mahdollisia esteitä ja ongelmia ja kehittävät edellytyksiä tehdä paikallisia sopimuksia yrityksissä.

Palkkaratkaisu yleisen linjan mukainen

Uuden sopimuksen sopimuskausi on 27 kuukautta 1.11.2017 – 31.1.2020. Palkkoja korotetaan 1.1.2018 1,6 prosenttia, josta 1,2 % jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 2 prosenttia, josta 1,3 % on yleiskorotusta ja 0,7 % yrityskohtaista erää, josta työnantaja päättää. Vaihtoehtoisesti koko palkankorotusratkaisusta voidaan sopia paikallisesti.

Suhteutettuna pidempään sopimuskauden pituuteen sopimuksen palkkoja korottava vaikutus on 3,2 prosenttia.

Voimassa ollut ylityökielto päättyy välittömästi ja alaa koskenut lakonuhka on väistynyt.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.