Paltan ”Digitaloudesta kasvua” -tutkimus: Digitalisaatio ratkaisee menestyksen – myös Suomen

Palveluyritysten voimakkaimmista kasvajista lähes kaikki, peräti 96 prosenttia, ovat digitalisaation hyödyntäjiä tai suunnannäyttäjiä. Digitalisaation merkitys näkyy käänteisesti myös taantuvissa palveluyrityksissä: niissä digitalisaatioon ei ole panostettu. Keväällä 2016 toteutettu Digitaloudesta kasvua -tutkimus osoittaa kiistattomasti, että digitalisaatio on palvelualoilla yhä ratkaisevampi menestyksen tekijä.

– Digitalisoijat kasvavat ja kasvajat digitalisoivat. Siinä on tutkimuksen selvääkin selvempi viesti sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Digitalisointi mahdollistaa paremman tuottavuuden, uudet liiketoiminta-mallit ja kansainvälisen kasvun, kun taas digitalisoinnin laiminlyönti merkitsee putoamista kelkasta. Tähän on Suomessa nyt kaikkien kunnolla herättävä, painottaa Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Palveluyritysten digitalisoituminen ja kansainvälistyminen pahoin kesken

– Nimenomaan digitalisoituvista palveluista löytyy se voimavara, josta hallituksen hakemat 110 000 työpaikkaa voivat syntyä. Todella paljon on kuitenkin työtä tehtävänä, sillä edistyksestä huolimatta yhä lähes 60 prosenttia palveluyrityksistä ei tukeudu strategiassaan digitalisaatioon. Lisäksi on hyvin huolestuttavaa, että edes jonkinsuuruista palveluvientiä on vain neljänneksellä palveluyrityksistä, toteaa toimitusjohtaja Varpe.

Tutkimus osoittaa suoran yhteyden digitalisoitumisen, kansainvälistymisen ja kasvun välillä.

– Voimakkaimmin kasvuhakuisista yrityksistä 96 prosenttia on digitalisaation hyödyntäjiä ja suunnannäyttäjiä. Samoista voimakkaimmin kasvavista yrityksistä yli puolet vie palveluja ja runsas puolet aikoo laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa, summaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Paavonen kannustaakin muita palveluyrityksiä ottamaan kovimmista kasvajista mallia.

Päättäväiset toimet tarpeen

– Hallitusohjelman linjat ovat hyviä ja odotuksemme hallituksen tänään julkistettavaa yritys- ja työllisyyspakettia kohtaan ovat korkealla. Palvelut ovat tuottaneet selvästi yli puolet Suomen talouskasvusta tällä vuosituhannella ja nyt on turvattava pohja uudelle entistä voimakkaammalle kasvulle, linjaa toimitusjohtaja Varpe.

– Yrityksille pitää saada edellytykset panostaa digitalisaatioon. Työntekijöiden palkkaamista on helpotettava ja hallinnollisia kynnyksiä madallettava, ja paljon muuta. Olemme puhuneet töyssytaloudesta, nyt tarvitaan kiihdytyskaistoja ja vähemmän hidasteita, visioi Varpe.

 

Tutkimuksen on toteuttanut Paltan toimeksiannosta Innolink Research Oy, joka haastatteli 1 140 palveluyrityksen johtajaa. Haastateltavat olivat pääosin yrityspalveluita tuottavien yritysten johtajia. Tulokset ovat yleistettävissä puoli miljoonaa suomalaista työllistäville palvelutoimialoille. Lisäksi ne antavat suuntaa muihin, 400 000 työllistäviin yksityisiin palveluihin.

Digitaloudesta kasvua 2016
Digitaloudesta kasvua 2016_yhteenveto
Riitta Varpen lista tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, p. 040 534 5353
pääekonomisti Matti Paavonen, p. 050 534 2506

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

 

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.