Yksityisten palvelujen kasvu saa kuluvana vuonna lisävauhtia Suomen talouden nopeutuneesta kasvusta. Liikevaihdon kasvu kiihtyy ja työllisyys kasvaa ripeästi. Talouskasvun kiihtyminen nojaa ulkoisiin tekijöihin. Kansainvälinen nousukausi kestää vielä muutaman vuoden. Jäljellä oleva aika pitäisi käyttää kasvun tukemiseen ja uudistumiseen.

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikki toimialat ovat kasvussa. Merkittävä osa palvelujen kysynnästä tulee talouden muilta päätoimialoilta kuten kaupasta, rakentamisesta ja teollisuudesta. Palvelualat ovat olleet kasvussa jo vuodesta 2015. Kasvu nopeutuu tänä vuonna kaikilla palvelutoimialoilla Suomen talouden kasvuvauhdin kiihtyessä. Kuluvana vuonna palvelualat kasvattavat Suomen bruttokansantuotetta noin 1,5 prosenttia, mikä on puolet Suomen talouskasvusta.

Suomen talouskasvun nopeutuminen nojaa ulkoiseen kysyntään. Kansainväliset noususuhdanteet ovat historiassa kestäneet 2–10 vuotta. Maailmantalous on kasvanut nyt jo 8 vuotta. Suomi pääsi kunnolla mukaan kasvuun vasta kuluvan vuoden alussa. Suomen kasvukausi jää lyhyeksi, sillä Suomi kohtaa jonkinlaisen taantuman jo muutaman vuoden päästä.

– Talouden suhdanteet ovat kuin vuodenajat. Ne seuraavat vääjäämättä toisiaan. Suomen taloudessa eletään nyt kevään huumaa, mutta kansainvälinen talous on ehtinyt jo loppukesän puolelle. Suomen kasvukausi jää väkisinkin lyhyeksi. Suomessa nautitaan nyt kasvusta, mutta samaan aikaan pitäisi valmistautua tulevaan. Talvi on tulossa, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Suomen talous on yleensä toipunut selvästi yli taantumaa edeltävän tason. Nyt päästään vaivoin vuoden 2008 tasolle, mikä ei riitä julkisen talouden tervehdyttämiseen ja työllisyyden nostamiseen kestävälle tasolle. Kilpailukykyvelkaa ei myöskään saada kuitattua tämän nousukauden aikana. Tulevaan taantumaan mennään normaalia heikommassa tilanteessa.

Palvelualoille syntyi noin 15 700 uutta työpaikkaa vuonna 2016

Suomen talouden kasvu on jo 2,7 prosentin vauhdissa. Palveluala kasvaa reippaasti ja tuottaa puoli-toista prosenttia bkt:n kasvusta vuonna 2017. Kasvu näkyy kaikilla palvelutoimialoilla – voimakkaimmin asiantuntija- ja yrityspalveluissa, lentoliikenteessä, henkilöstövuokrauksessa, tietojenkäsittelypalveluissa ja teknisissä palveluissa. Tästä seuraa, että palvelualan työllisten määrä kasvaa ennakoitua nopeammin. Vuonna 2016 yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvoi 1,7 prosenttia 941 000 henkilöön. Odotukset ovat kuluvana vuonna parantuneet entisestään, ja palvelualalle työllistyvien määrän odotetaan kasvavan. Vuonna 2017 uusien palvelutyöpaikkojen määrän odotetaan ylittävän vuoden 2016 kasvun.

Työvoiman saatavuudesta tulossa kasvun este

Työvoiman saatavuudesta on tulossa kasvun tulppa palvelualoilla, vaikka kasvu on vasta päässyt vauhtiin. Yli 40 prosenttia voimakkaasti kasvavista palveluyrityksistä ilmoittaa hankaluuksista osaavan työvoiman löytämisessä. Etenkin digiosaajista on pulaa. Työmarkkinoiden dynamiikan saaminen kuntoon ennen seuraavaa laskukautta on tärkeää.

– Ensi viikolla pidettävässä hallituksen budjettiriihessä pöydällä on oikeita asioita. Työvoiman tarjontaa on vauhditettava ja työn vastaanottamisen kannusteet on saatava pikaisesti kuntoon. Perhevapaauudistus, kannustinloukkujen poisto, työttömyysturvan aktivointi, nuorten työllistyminen sekä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvaan ammatilliseen koulutukseen ja ennen kaikkea täydennys- ja muuntokoulutukseen on saatava tavoitteet ja järjestelmään selkeyttä, sanoo Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi nopeasti tarvitaan myös osaajia muista maista. Business Finlandin tulisi ottaa osaltaan vastuuta osaajien rekrytoinnista. Palvelumalli kansainvälisten rekrytointien helpottamiseksi pitäisi saada Viron mallin mukaisesti reippaasti käyntiin ja työperäisen maahanmuuton esteet purkaa, jatkaa Varpe.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Palta_Suhdannekatsaus 2/2017.pdf
Ekonomistin katsaus 24.8.2017

 

Paltan ekonomisti Jouni Vihmon vlogi palvelujen suhdanteesta.

Videon linkki tässä.

 

Lisätiedot:
pääekonomisti Matti Paavonen, Palta, p. 050 534 2506
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.