PALTA on antanut lausuntonsa valtiovarainministeriölle 15.1.2014 valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä.