Paltan sopimusalat laajasti mukana kilpailu­kyky­sopimuksessa

Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut Paltassa ovat päättyneet. Vielä tänään saavutettiin neuvottelutulos teknisen huollon ja kunnossapidon osalta. Soveltamisneuvottelujen lopputuloksena neuvottelutulos saatiin aikaan yhteensä 120 sopimusalalla. Henkilöstömäärällä mitattuna sopimuksen kattavuus on 80 prosenttia.

Suurimmista sopimusaloista mukana ovat muun muassa viestinvälitys- ja logistiikka-ala sekä vartiointiala. Merkittävin ulosjäänti tapahtui ICT-alalla, missä toimihenkilösopimusta koskevat neuvottelut Ammattiliitto Pron kanssa eivät päässeet edes alkamaan johtuen Pron esittämistä kilpailukykysopimuksen ulkopuolisista vaatimuksista.

Muut Paltan kentän ulosjäännit johtuivat pääosin siitä, että Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys sanoutuivat jo alussa irti koko kilpailukykysopimuksesta.

– Olen tyytyväinen siihen, että kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos saavutettiin näinkin monella alalla. Vaikka itse neuvottelut eivät olleet helppoja, on tärkeää, että yhteisymmärrykseen lopulta päästiin. Tästä on syytä antaa tunnustusta myös niille noin 40 palkansaajajärjestölle, jotka kanssamme neuvottelivat, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

– Hyvästä yleisilmeestä huolimatta ulosjäännit ovat aina harmittavia. Varsinkin ICT-alan toimihenkilöiden jättäytyminen yhteisten ponnistelujen ulkopuolelle oli erityisen suuri pettymys. Valitettavaa oli myös se, että jotkut liitot, kuten AKT, eivät suostuneet aloittamaan neuvotteluja minkään sopimuksensa osalta. Tämä voi vaikuttaa työmarkkinoiden ennustettavuuteen jo lähitulevaisuudessa, Aarto jatkaa.

Paltan vastuulla on yhteensä noin 150 työehtosopimusta, mikä on runsas puolet kaikista Suomessa tehtävistä työehtosopimuksista.

Listaus kilpailukykysopimuksessa mukana olevista Paltan neuvottelemista sopimuksista: https://www.palta.fi/palta/tyomarkkinat/kilpailukykysopimusneuvottelut/

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.