PALTA varoittaa hallitusta nostamasta arvonlisäveroa. Alv-korotukset supistaisivat kotimaista kulutuskysyntää ja vähentäisivät palvelualojen työpaikkoja.

PALTAn viimeisimmistä suhdannekatsauksista selviää, että taantumassa nimenomaan palvelualat ovat kannatelleet Suomen taloutta. – Nyt ei missään tapauksessa pitäisi korottaa veroja, sillä ne veisivät pohjan talouden hauraalta kasvulta. Paljolti yksityisen kysynnän varassa toimiville palvelualoille arvonlisäveron nosto olisi dramaattinen isku. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden eri verojen ja maksujen korotukset ovat jo leikanneet yksityistä kulutusta noin 850 miljoonalla eurolla.

Porrasteisuus säilytettävä

Varpen mukaan arvonlisäverokantojen porrasteisuus on säilytettävä. Verokantojen yhdistäminen näkyisi suoraan kuluttajahintojen kohoamisena. – On todennäköistä, että elinkustannusten noustessa kuluttajat alkaisivat karsia kulttuuri-, matkailu- ja muista hyvinvointipalveluista. Tämä ennustaa palvelualojen yrityksille suuria vaikeuksia.

Arvonlisäveron nostamisen ja verokantojen yhdistämisen asemesta olisi ratkaistava miten kotimainen kulutuskysyntä saadaan elpymään. Kaiken kaikkiaan hallituksen pitäisi panostaa kasvaviin palveluihin eikä rangaista niitä uusilla veroilla.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Riitta Varpe
puhelin 040 534 5353