Lähikuukausien työllisyyskehitys on ratkaisevaa kuluttajien luottamuksen, ostovoiman sekä palvelualojen kehityksen kannalta. Toistaiseksi palveluyritysten odotukset ovat yhä vaisut, eikä näköpiirissä ole kunnollista kasvua.

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto (+3,1 %) ja myynnin volyymi (+2,1 %) kasvoivat neljännellä neljänneksellä hieman alkuvuotta nopeammin. Vuoden 2015 aikana liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 3,5 % edellisvuotta enemmän. Kasvuperintöä edelliseltä vuodelta luvussa on noin 2,1 %-yksikköä.

– Kuluttajien ostovoiman ja kulutuksen kasvu on vielä äärimmäisen haurasta. Heikko työllisyystilanne kalvaa kuluttajien luottamusta siinä määrin, että vain kahden EU-maan kansalaisilla on tällä hetkellä suomalaisia synkemmät tulevaisuudenodotukset. Yksityinen kulutus kattaa 40 prosenttia Suomen kokonaiskysynnästä ja tuota kysyntäerää kaivataan nyt kipeästi, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Suomen talous on viime vuosina reagoinut voimakkaasti maailmantalouden yskähtelyyn ja markkinoiden rakennemuutokseen. Toinen toistaan seuranneet kriisit ovat tuoneet epävarmuutta ja aiheuttaneet kolmatta vuotta jatkuneen taloudellisen pysähtyneisyyden eli stagnaation, jatkaa Paavonen.

Kasvun mahdollisuuksia digitaalisissa palveluissa

– Digitalisaatio antaa mahdollisuuden palvelujen kansainväliselle kasvulle. Julkisen hallinnon tulisi toimia digitaalisten palvelujen edelläkävijänä: hyödyntää niitä, olla kokeilualusta ja samalla referenssi. Näin voidaan synnyttää vientikelpoisia palveluinnovaatioita, sanoo PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Myös julkisesti rahoitettujen palvelujen tuottavuutta, laatua ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa hyödyntämällä nopeasti kehittyvää, uutta teknologiaa ja uudenlaisia toimintatapoja, jatkaa Varpe.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 13.2.2015 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 21.5.2015.

Suhdannekatsaus 4/2014
Julkaisutilaisuuden materiaali 17.2.2015