Vuoden 2011 alusta Suomeen syntyi uusi, vahva työnantajaliitto Palvelualojen työnantajat PALTA. Liitto kokoaa 1 700 palvelualan yritystä yhteen ja samaan EK:n jäsenliittoon. Jäsenyritykset työllistävät lähes 140 000 henkilöä.

PALTAsta tulee EK:n toiseksi suurin jäsenliitto yritysten henkilöstömäärällä mitattuna. Uusi liitto yhdistää Erityispalvelujen Työnantajaliiton, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat, Palvelualojen Toimialaliiton sekä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLIn. PALTAn suurimmat jäsenyritykset ja -yhteisöt ovat Itella, VR, Finnair, Kela, TeliaSonera, YLE, Elisa ja Securitas.

Palvelujen merkitys kasvaa

Palvelualojen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa jatkaa vahvistumistaan. Alan kehityksellä on tärkeä merkitys koko yhteiskunnalle. Palvelualat kasvavat ja työllistävät jatkossa entistä useamman suomalaisen. PALTAlla tulee olemaan tärkeä rooli Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa.

PALTAn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin DNA:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi ja varapuheenjohtajiksi VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro sekä Faba Oskin toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku. ”Järjestörakenteen tehostaminen on yksi, mutta ei suinkaan ainoa eikä edes tärkein syy PALTAn perustamiseen. Hyvin tärkeää on, että saamme Suomen tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttavaa palvelualan osaamista laajalti samaan liittoon. Palvelujen laatu, sujuvuus ja työrauha, kuten myös hyvä osaaminen ja johtaminen ovat avainasioita, joiden parissa PALTAlla on edessään vaativa, mutta lupaava työmaa”, sanoo puheenjohtaja Tiuraniemi.

PALTAn toimitusjohtajana aloittaa 1. maaliskuuta tekniikan lisensiaatti, eMBA Riitta Varpe. Hän siirtyy tehtävään Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävästä. PALTAn työmarkkinajohtajaksi, toimitusjohtajan varahenkilöksi ja varatoimitusjohtajaksi on nimitetty varatuomari Harri Hietala, joka aiemmin toimi Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLIn toimitusjohtajana.

Riitta Varpe haluaa rakentaa tiiminsä kanssa vaikuttavan asiantuntijaorganisaation, joka palvelee jäsenyrityksiä tehokkaasti: ”Työehdoista sopimisen siirtyessä yhä yleisemmin työpaikoille voimme keskittyä palvelualan pitkän tähtäimen voimistamiseen ja hyvin kohdistettuun päivänpolttavien kysymysten ratkaisemiseen.”

Vahvaa ja laadukasta asiantuntemusta

PALTAn päivittäisinä tehtävinä ovat tehokkaan työehtosopimustoiminnan lisäksi työ- ja sosiaalilainsäädännön asiantuntijapalvelut. Liitto tuottaa myös koulutusta ja asianajopalveluja, työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa, viestintää sekä laatii tilastoja, ennusteita ja analyyseja. Liiton päätoimialat tässä vaiheessa ovat logistiikka, yrityspalvelut, tietoliikenne ja muut palvelut.

Liittojen yhdistyminen PALTAksi ei lyhyellä tähtäimellä vaikuta työehtosopimusrakenteisiin tai neuvottelusuhteisiin.

Lisätietoja:

PALTA
Toimitusjohtaja
Riitta Varpe
Puhelin: 040 534 5353
Sähköposti: riitta.varpe@ely-keskus.fi

Hallituksen puheenjohtaja
Riitta Tiuraniemi
Puhelin: 044 2203 201
Sähköposti: riitta.tiuraniemi@dna.fi