Palvelujen kasvu jatkui kohtuullisena

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttia ja myynnin volyymi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Arvio perustuu Palvelualojen työnantajat Paltan ennusteeseen. Kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna maltillisena.

 

– Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkui heinä-syyskuussa kohtuullisena. Hidaskin talouskasvu ruokkii palvelujen kysyntää. Ennustamme liikevaihdon kasvavan viimeisellä neljänneksellä 3,6 prosenttia vuodentakaisesta, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Palvelut kasvavat verrattain laajalla rintamalla. Erityisesti liike-elämän palvelujen kuten henkilöstöpalvelujen myynnin kasvu on kiihtynyt hyvään vauhtiin. Myös henkilöstöodotukset ovat pysyneet kuluvan vuoden plussalla, joten palveluyritysten työllisten määrän kasvun voidaan odottaa jatkuvan.

– Suomen kokonaistuotannon kasvun ennakoidaan ensi vuonna jatkuvan. Viennin kasvun suhteen en ole yhtä optimistinen. Taantuman aikana tuotantoa on leikattu niin paljon, että kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä merkittävään tavaraviennin kasvuun. Töitä viennin kilpailukyvyn kehittämiseksi pitää jatkaa, jotta uutta liiketoimintaa mahdollistavat investoinnit lähtisivät kasvuun, Paavonen sanoo.

Työmarkkinoiden toimivuutta ja kilpailukykyä pitää parantaa

– Avointen työpaikkojen määrä hipoo historiallisia huippulukuja, vaikka Suomessa on erittäin paljon työttömiä työnhakijoita. Työmarkkinat eivät toimi tehokkaasti. Työvoimaa etsivät yritykset ja työnhakijat eivät löydä toisiaan. Työmarkkinoiden kitkat voivat hyvinkin nopeasti muodostua talouskasvun hidasteeksi, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

– Töitä viennin kilpailukyvyn parantamiseksi on myös jatkettava, jotta ulkomaankaupan kasvunäkymiin saataisiin valoa. Vientivetoisen työmarkkinamallin rakentaminen on tärkeä osa kilpailukyvyn kehittämisessä. Sen aikaansaaminen on koko Suomen etu, Varpe jatkaa.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 16.11.2016 tilanteeseen ja Paltan suhdanne-ennusteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 23.2.2017.

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

Lisätietoja:
pääekonomisti Matti Paavonen, p. 020 595 5031
toimitusjohtaja Riitta Varpe, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.