Palvelujen kasvu voimistuu

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2016. Kasvu voimistui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkuu ripeänä kuluvan vuoden alkupuolella. Arvio perustuu Palvelualojen työnantajat Paltan ennusteeseen.

Liikevaihto kasvaa kaikilla yksityisten palvelualojen päätoimialoilla. Kasvu on nopeinta työllistämistoiminnassa ja liike-elämän palveluissa. Myös logistiikassa näkyy pitkän tauon jälkeen pientä kasvua.

– Suomen talouden piristyminen näkyy selvästi palvelujen kysynnässä. Viime vuoden loppupuolella voimistunut kasvu jatkuu. Vienti näyttää vihdoin kääntyvän maltilliseen kasvuun, joten logistiikkakin ponnistaa tänä vuonna kasvuun, arvioi Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Palveluyritysten henkilöstöodotukset ovat pysyneet positiivisina ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu. Viime vuonna yksityisten palvelutoimialojen työllisyys kasvoi 3 500 työllisellä. Yksityisille palvelualoille on syntynyt finanssikriisin jälkeen yli 60 000 työpaikkaa.

– Suomessa eletään nyt kovinta nousukautta. Taloudessa mennään nykyisen potentiaalin yläpäässä. Pienillä viilauksilla kasvu ei tästä nopeudu. Suomi tarvitsee yhteisen päämäärän ja yli hallituskausien meneviä uudistuksia, jotka osuvat talouskasvun ytimeen, työllisyyteen ja tuottavuuteen. Lyhyellä aikavälillä se tarkoittaa työmarkkinoiden joustavoittamista ja paikallisen sopimisen lisäämistä, pitkällä aikavälillä heikon tuottavuuskehityksen selättämistä. Pelkkä Suomen malli palkkamaltteineen ei riitä, Paavonen sanoo.

Tuottavuutta ja uusia innovaatioita

Tilastot vahvistavat, että elintason kasvu ja tuottavuuskehitys kulkevat käsikädessä. Palvelujen tuottavuuskehitys on historiassa ollut hidasta, mutta jatkossa uudet teknologiat mahdollistavat suuretkin tuottavuusloikat. Palveluiden tuottavuuden kasvattamisella on merkitystä, sillä niiden osuus kansantaloudesta on kasvanut suureksi. Kasvun tueksi tarvitaan kuitenkin uusia toimintatapoja ja innovaatioita. Myös elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kasvun instrumentteja on uudistettava ja nostettava takaisin muiden kilpailijamaiden tasolle.

– Innovaatiopanostuksissa Suomella ei ole varaa antaa etumatkaa kilpailijamaille. Vanhoja rakenteita säilyttävistä yritystuista tulisi uskaltaa luopua ja suunnata tukirahat rakenteita uudistaviin, digikehitystä vauhdittaviin ja kansainvälistä kasvupotentiaalia tukeviin hankkeisiin, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo. >

Ratkaisut tuottavuuskehitykseen löytyvät fiksusta tekemisestä eli paikallisesti hiotuista ja sovituista toimintatavoista sekä digitalisaation hyödyntämisestä.

– Toivon myös kaikilta toimijoilta vastuullisuutta ensi syksyn liittokierroksella. Optimitilanteessa sekä työntekijät että työnantajat iloitsevat samoista asioista, Varpe jatkaa.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Materiaalit:
Paltan suhdannekatsaus 4/2016
Ekonomistin katsaus 23.02.2017

Lisätiedot:
pääekonomisti Matti Paavonen, Palta, p. 050 534 2506
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

 Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.