Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia ja myynnin volyymi 3,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, selviää Paltan ennusteesta. Kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna maltillisena.

– Liikevaihdon kasvu tammi-maaliskuussa oli positiivinen yllätys. Nousukauden kasvuluvuista ollaan toki vielä kaukana, mutta suhdannetilanteen huomioiden kehitys on ollut hyvää, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Palvelut kasvavat nyt aiempaa laajemmalla rintamalla. Erityisesti liike-elämän palvelujen kasvu kiihtyi vuoden alkukuukausina. Myös henkilöstöodotukset ovat pysyneet viime kuukausina plussalla, joten työllisten määrän voidaan odottaa kasvavan alkuvuoden aikana.

– Ensimmäisen neljänneksen ennakkotietojen mukaan BKT:n kasvu oli ripeintä neljään vuoteen. Kauan kaivattu suhdannekäänne on toteutunut ja kasvun jatkumiselle on olemassa vankat perusteet. Toivon syvästi, ettei Brexit tai kehittyvien maiden kasvun hidastuminen tuo tummia pilviä pitkästä aikaa kirkastuvalle taivaalle. Nyt jos koskaan on kasvua tukeville toimille tilausta, Paavonen sanoo.

Digitalisaatio vaatii uudistamaan ansaintamallit

Digitalisaatio on mahdollisuus palvelualoille, mutta edellyttää, että katse käännetään uusiin ansaintamalleihin.

– Digitaaliset kanavat mahdollistavat rajattoman kasvun. Kansainvälinen palvelukauppa kasvaa edelleen ja Suomenkin modernit palvelut kuten rahoitus- ja vakuutus-, viestintä-, IT- ja liike-elämän palvelut sekä rojaltit kasvavat kaksinumeroisin luvuin. Menestyjät ovat jo kehittäneet tuote- ja palvelutarjonnan lisäksi uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja, lisäarvoa tuottavia verkostoja sekä ylivoimaista asiakaskokemusta. Näillä ratkaistaan tuleva menestys, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja luo suuret mahdollisuudet kansainvälisten palvelukonseptien kehittämiselle ja palveluviennille. 2000-luvulla Suomen vienti on kasvanut 60 miljardista 80 miljardiin euroon. Tästä kasvusta 68 prosenttia on ollut palveluvientiä.

– Onnistuminen riippuu siitä, kuinka mahdollisuudet hyödynnetään. Kun Suomen tähtäimessä on globaalin internettalouden paalupaikka, analoginen jalanjälki pitäisi minimoida ja kaikki julkiset palvelut digitalisoida, Varpe jatkaa.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 13.5.2016 tilanteeseen ja Paltan suhdanne-ennusteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 18.8.2016.

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätiedot:

Riitta Varpe

Ent. toimitusjohtaja. Vastuu elinkeinopoliittisista asioista 15.6. asti,

TkL, eMBA