Heikko kehitys talouden päätoimialoilla ja ulkomaankaupassa jatkuivat vuoden toisen neljänneksen aikana. Palvelutuotannon ennakoitua loivempi alamäki on tasoittanut kokonaistuotannon pudotusta. Yritysten suhdannetilanne jatkuu haastavana, ja kehityksen ennakoiminen on vaikeaa.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Tarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, kiinteistöala, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

– Suomessa on eletty eriasteista taantumaa nyt viisi vuotta, eikä tilanne hetkessä iloksi muutu. Tulevaisuuden näkymät kaikilla talouden sektoreilla ovat epävarmat, ja tämä heijastuu palveluiden kysyntään, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Positiivista viimeaikaisessa kehityksessä on se, että kokonaistuotannon alamäki on jäänyt ennakoitua loivemmaksi. Jos Euroopan ja Suomen talous lähtisi lähiaikoina hitaasti elpymään, jäänee talouskasvu kuitenkin niin hitaaksi, että veisi vielä vuosia ennen kuin esimerkiksi menetetyt työpaikat olisi saatu korvattua.

Julkisen sektorin tuottavuus kohenee vain rakenteita uudistamalla ja kannustinloukkuja purkamalla

Julkisen sektorin tuottavuuskehitys onnistuu vain rakenteita uudistamalla. Tarvitaan poliittisia päätöksiä, strategisia valintoja ja määrätietoista johtajuutta. Julkisen sektorin pitää parantaa palvelutuotantonsa kustannustietoisuutta ja tiivistää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

– Keskustelussa on jumituttu väittelemään yksinomaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Liian vähälle huomioille on jäänyt mm. infra- ja teknisiin palveluihin, hallintoon tai tukipalveluihin liittyvä säästöpotentiaali. Julkisen sektorin paisuminen on pysäytettävä. Ei ole kunnan tehtävä pyörittää esimerkiksi kaluston kunnossapitoyhtiötä, kiinteistön hoitoa tai vartiointia. Palvelutuotannon kokonaiskustannuksia on jatkuvasti vertailtava vaihtoehtoisten toimintamallien kanssa ja kehitettävä uusia tapoja laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Julkisen talouden kannalta työllisyyskehitys on avainasemassa. Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille. Työn antaminen ja työn tekeminen on tehtävä kannattavaksi ja kannustavaksi. Palvelualoilla työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta voi olla jopa 90%. Tästä syystä työn verotukseen ja veroluontoisiin maksuihin liittyvillä ratkaisuilla on välitön vaikutus palvelusektorin mahdollisuuksiin työllistää. Toisaalta työn tekemisen kannustavuudessa keskeisessä roolissa on sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensopivuus. Kannustinloukut on purettava ja tehtävä työnteosta houkutteleva vaihtoehto myös matalapalkka-aloilla, toteaa Varpe.

Teknologia- ja teollisuusperusteisissa palveluissa ja tietotekniikan hyödyntämisessä käyttämätöntä potentiaalia

Perinteisten teollisten työpaikkojen siirtyminen pois Suomesta on vääjäämätön tosiasia. Tulevaisuus on palveluissa, mutta palvelutalouskin on rakennettava olemassa oleviin vahvuuksiin. Suomessa on iso mahdollisuus korkean lisäarvon teollisuus- ja teknologiaperusteisissa palveluissa ja palvelukonsepteissa sekä tietotekniikan hyödyntämisessä koko palvelusektorilla. Kysymys ei ole radikaaleista innovaatioista vaan olemassa olevan teknologian ja osaamisen soveltamisesta. Valitettavasti toimialarajat ylittävät sovellukset, uusien mahdollisuuksien etsiminen ja ns. pienten parannusten innovaatiopolitiikka ei ole ollut julkisen elinkeinopolitiikan keskiössä, toteaa Varpe.

Tietotekniikan ansiosta palvelut ovat tulleet entistä enemmän paikkariippumattomaksi ja kansainvälisille markkinoille skaalautuviksi. Tietotekniikka mahdollistaa monien palvelujen tuottamisen paikasta riippumatta siellä, missä se on kokonaistaloudellisesti edullisinta.

– Yksistään työllisyyskehityksen vuoksi on pidettävä huolta siitä, että myös perinteisesti työvoimavaltaiset kotimarkkinapalvelut pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa eivätkä siirry sähköisen asioinnin myötä halvemman kustannustason maihin. – Tuottavuuskehityksen lisäksi tarvitaan äärimmäisen maltillisia palkkaratkaisuja, jatkaa Varpe.

Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus julkistettiin 20.8.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 15.8.2013 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 19.11.2013.

Suhdannekatsaus 2/2013
Julkaisutilaisuuden materiaali 20.8.2013

 

Lisätietoja

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353