Keväästä odotetaan haastavaa palvelualoillakin. Teollisuuden taantuma ja yksityisen kulutuksen sekä työllisyyden heikkeneminen supistavat palvelujen kysyntää. Mahdollista piristymistä on ennakoitavissa aikaisintaan loppuvuodesta.

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Palvelualojen työnantajat PALTAn toimialat logistiikka, tietoliikenne- ja tekniset palvelut sekä asiantuntija- ja erityispalvelut.

Katsauksen tulokset tukevat elinkeinoelämän aikaisemmin julkaisemia ennusteita.

– Ulkomaankaupan ja yleisen talouskehityksen alavireisyys painaa logistiikan tuotantomäärät laskuun, toteaa ekonomisti Matti Paavonen.

– Kotimarkkinayritysten varautuminen heikkenevään kysyntään näkyy mm. käänteenä mainostoimistojen ja henkilöstövuokrausyritysten liikevaihdossa.

– Suhdannekatsauksesta on nähtävissä elinkeinoelämän rakennemuutos. Suomen työllisyys ja hyvinvointi ovat entistä enemmän pk-yrittäjien, korkean osaamisen palveluiden ja kotimarkkinoiden varassa. Esimerkiksi vuodesta 2000 lähtien tehtyjen työtuntien osuus on tasaisesti lisääntynyt palveluissa toimialasta riippuen 33-66%. Samaan aikaan teolliset työtunnit ovat vähentyneet 16% ja alkutuotannossa 23%, toteaa toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Teollisuuden kilpailukyvystä ja toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Tosiasia kuitenkin on, että arvoketjut ovat pilkkoutuneet globaalisti. Huolimatta siitä missä tavarat tai palvelut konkreettisesti tuotetaan, on meidän huolehdittava, että mahdollisimman suuri osa arvonlisästä kotiutetaan Suomeen, jatkaa Varpe.

– Globaaleissa arvoverkoissa voittajat panostavat osaamiseen ja omistavat immateriaalioikeudet sekä brändit. Heillä on käytössään riskinottoon kannustavat rahoitusjärjestelmät ja kilpailukykyinen verotus sekä kaiken lisäksi kyky ja valmiudet johtaa verkostoja ja asiantuntijoita.

Palvelujen työnantajat PALTAn ensimmäinen suhdannekatsaus julkistettiin 18.2.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2013 tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa.

Suhdannekatsaus 4/2012 (pdf) 18.2.2013
Tiedotustilaisuuden materiaali

 

Lisätietoja

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353