Suomen kokonaistuotanto on kääntynyt kaksoistaantuman jälkeen hitaaseen kasvuun. Myös kriisimaissa talouden alamäki näyttäisi taittuneen, mikä luo toivoa Euroopan elpymiselle. Palvelut kasvavat lähiaikoina vielä hitaasti, mutta suunta näyttäisi olevan ylöspäin. Esimerkiksi suhdanneherkän henkilöstöpalvelualan liikevaihto on kääntynyt jälleen kasvuun.

 – Tilanne on nyt parempi kuin keväällä, mutta odotukset ovat silti synkät. Vaikuttaa siltä, että yritykset ja kuluttajat eivät usko pienen kasvun tuomaan helpotukseen, kun taloustilanne on jo vuosia ollut niin hankala, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Suomen ja Euroopan talous on kääntynyt hitaaseen kasvuun, mikä on elinehto myös palvelujen menestykselle. Erityisen tärkeää olisi työllisyyden paraneminen, mutta valitettavasti sillä saralla odotukset ovat varsin pessimistiset, jatkaa Paavonen.


Palvelujen kansainvälistymisen pullonkaulat purettava

Globalisaatio, digitalisaatio ja arvoketjujen pilkkoutuminen ovat johtaneet siihen, että myös palveluyritysten kansainvälisen kasvun edellytyksiä on tarkasteltava uudesta näkökulmasta.  Fyysisen valmistuksen osuus suomalaisessa työssä vähenee. ETLAn mukaan palvelujen osuus maailmankaupasta on arviolta 50% ja kasvaa nopeasti. – Suomen on päästävä mukaan tähän kasvuun toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Palveluyritysten kansainvälisen kasvun esteitä on ainakin neljä: yritysten pieni koko, kasvurahoituksen puute ja harvat referenssit kotimaisista palvelukonsepteista – palvelubrändeistä sekä palveluviennin lyhyt historia.

– Internet-taloudessa uu­si kas­vu täy­tyy osa­ta luo­da suo­raan glo­baa­lis­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Palveluyritysten kansainvälistymiselle ei ole olemassa yhtä mallia. Tosiasia on, että digitalisaatio on mullistanut myös palvelujen markkinat, kilpailun, jakelukanavat ja ansaintalogiikat, jatkaa Varpe.

– Team Finlandin ja Finpron roolia uudistettaessa on myös palveluyritysten kansainvälistymistarpeet otettava huomioon. Toiminnassa on siirryttävä toimialakohtaisista siiloista horisontaalisiin, toimialat ylittäviin verkostohankkeisiin, joissa erityisesti asiantuntijapalvelujen kansainvälistyminen tapahtuu teollisuuden kyljessä. Monet palvelukonseptit syntyvät ulkoistusten kautta, ja kansainvälistymään lähdetäänkin kotimaisen asiakkaan vanavedessä, Varpe jatkaa.

Tarvitsemme kotimaisia referenssejä ja kilpailukykyisiä palvelukonsepteja. Referenssien näkökulmasta keskeisessä roolissa on myös yksityisen ja julkisen sektorin tiivis yhteistyö konseptien kehittämisessä. 

Palvelujen suhdannekatsaus kokoaa yksiin kansiin toimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Tarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, kiinteistöala, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys.

Palvelualojen työnantajat PALTAn suhdannekatsaus julkistettiin 19.11.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.11.2013 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 18.2.2014.

Suhdannekatsaus 3/2013
Julkaisutilaisuuden materiaali 19.11.2013

 

Lisätietoja

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353