Hallituksen kaavailema sähköveron korotus heikentäisi merkittävästi palveluyritysten kilpailukykyä ja toteutuessaan johtaisi verotuksen entistä räikeämpään epäsuhtaan: Yksityiset palvelut maksaisivat korotuksen jälkeen kilowattituntia kohden sähköveroa yli kuusi kertaa enemmän kuin teollisuus, ja palveluyritysten sähkövero nousisi kolmanneksella vuodesta 2013.

– Korotukset ovat kohtuuttomia, toteaa Palvelualojen Työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Toimialakohtainen jaottelu sähköverokantaa määritettäessä on vanhanaikainen. Toimialarajat ovat hämärtyneet, ja tästä syystä yrityksille pitäisi asettaa yksi yhteinen sähköveroluokka. Jos useampi veroluokka on välttämätöntä säilyttää, niin neutraalimpi tapa olisi tarkastella verotusta yrityksen energiaintensiivisyyden mukaan ja luoda sähköstä riippuvaisille yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Myös palveluissa on paljon kansainvälisessä kilpailutilanteessa olevia yrityksiä, kuten esimerkiksi ohjelmisto- ja tietoliikennepalvelut, logistiikkakeskukset ja erikoisvarastot, matkailun liitännäispalvelut kuten hiihtokeskukset, kylpylät tai kauppakeskukset, joille sähkön hinta on oleellinen kustannus- ja kilpailutekijä.

50 miljoonan euron lisälasku

Nyt esitetty uusi sähköveron korotus tarkoittaisi palveluyrityksille noin 50 miljoonan euron lisälaskua.

Teollisuus kuluttaa noin neljä kertaa enemmän sähköä kuin yksityiset palvelut, mutta yksityisten palvelujen sähköverolasku olisi kaksi kertaa suurempi kuin teollisuuden.

– Palveluihin liittyy paljon kansainvälistä kasvupotentiaalia. Kuristamisen asemesta hallituksen pitäisi päinvastoin tukea kansainvälisesti kasvavien palvelualojen kilpailukykyä ja markkina-asemaa, jatkaa Varpe.

Tällä hetkellä palveluyritykset kuuluvat kalliimpaan I-veroluokkaan, ja teollisuusyritykset sekä tietyin rajoituksin datakeskukset II-veroluokkaan. Hallitus on esittänyt I-veroluokan sähköveron korotusta 1,903 snt/ kWh:sta 2,253 snt/ kWh:iin. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto käsittelee asiaa keskiviikkona 15.10.2014.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Riitta Varpe
puhelin 040 534 5353