PAU ry ja sen ammattiosastoja tuomittiin maksamaan PALTA ry:lle yhteensä 10 000 euroa hyvityssakkoa työrauhavelvoitteen rikkomisesta.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n järjestäytyneet toimihenkilöt Posti Oy:n myymälöissä olivat lakon takia pois 3.6.2015 alkaneilta työvuoroiltaan. Toimihenkilöt palasivat 4.6.2015 alkaneille työvuoroilleen.

Lakossa oli Posti Oy:n 98 myymälän henkilökunta eri puolella Suomea. Työtaistelun syynä olivat Posti Oy:ssä samaan aikaan käytävät yhteistoimintaneuvottelut.

Työtuomioistuin tuomitsi Posti- ja logistiikka- alan unioni PAU ry:n ja sen ammattiosastoja työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla maksamaan Palvelualojen työn- antajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa yhteensä 10 000 euroa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Lisätietoja:
Asiantuntija Ari Janeskari 0400 959 619