Palvelualojen työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta syyskuun alusta lähtien. Neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti, ja uuden sopimuksen syntyminen ennen nykyisen sopimuskauden loppua näyttää epätodennäköiseltä. Neuvottelujen takkuamisen syynä on PAU:n haluttomuus reagoida postialan murrokseen.

– Postitoimialalla on menossa historian suurin murros, mikä edellyttää muutoksia myös työehtosopimukseen. PAU ei halua tunnustaa tätä tosiasiaa, toteaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

– PAU:n muutosvastainen jarrutustaktiikka on johtanut siihen, ettei tärkeimmistä neuvottelujen kohteena olevista kysymyksistä ole päästy edes kunnolla keskustelemaan, Aarto jatkaa.

Palta ihmettelee, miksi PAU:ta ei tunnu lainkaan kiinnostavan Postin tulevaisuus.

– PAU:n ainoana tavoitteena näyttää olevan nykytilanteeseen soveltumattomien työehtojen suojaaminen muutoksilta. Sitä ei näytä kiinnostavan työpaikkojen säilyttäminen, kasvun mahdollistaminen eikä ylipäänsäkään yrityksen toiminnan turvaaminen. PAU:n asennetta on erittäin vaikea ymmärtää, Tuomas Aarto toteaa.

Postin nykyisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.10. Mikäli neuvottelutulosta uudesta sopimuksesta ei sitä ennen synny, ala siirtyy ns. sopimuksettomaan tilaan. Postiala jättäytyi PAU:n vaatimuksesta ulos työmarkkinakeskusjärjestöjen välisestä työllisyys- ja kasvusopimuksesta syksyllä 2013. Sen jälkeen on solmittu kaksi vuodenpituista sopimusta. Työehtosopimuksen piirissä on runsaat 19 000 työntekijää.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073