Pro jatkaa painostusta ICT-alalla – uhkaa nyt lakolla

Pro jätti tänään varoituksen ICT- alan toimihenkilöjä koskevasta lakosta. Palta on harmissaan siitä, että Pron toiminta ICT-alalla on enemmän sanelua ja kiristystä kuin ratkaisuhakuista neuvottelua.

Pro aloitti uhittelunsa reilu viikko sitten marssimalla ulos neuvotteluista ja julistamalla ICT-alan toimihenkilöille ylityökiellon ja paikallisen sopimisen kiellon. Neuvotteluja käytiin alkuviikosta ajoittain eteenpäin vievässä ja rakentavassa hengessä. Palta oli valmis jatkamaan neuvotteluja normaalisti. Pro kuitenkin päätti katkaista neuvottelut keskiviikkona ja ilmoitti tänään uusista työtaistelutoimista.

Pro on kiertänyt vuokratyökysymystä kuin kissa kuumaa puuroa, eikä tästä neuvottelujen vaikeimmasta kysymyksestä ole vielä edes kunnolla keskusteltu. Pro on esittänyt vuokratyötä ja alihankintaa koskevia vaatimuksia, jotka kiristäisivät olennaisesti jo ennestään raskaita työehtosopimusmääräyksiä ICT-alalla.

– ICT-alan yritykset käyttävät vuokratyötä vastuullisesti ja sen käytölle on selkeät perusteet. Vuokratyö on työsuhteessa ja työehtosopimusten alaisuudessa tehtävää työtä ja aivan yhtä arvokasta kuin kaikki muukin työ. Vuokratyön ja alihankinnan rajoittaminen lähinnä periaatteellisista syistä on kestämätöntä yritysten liiketoiminnan kannalta ja sopii huonosti nykypäivän asiakaslähtöiseen palvelutoimintaan, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

– Digitalisaatio ja työn murros muuttavat myös ICT-alan työtä ja työn tekemisen muotoja. Murroksesta ei selviä tarrautumalla menneisyyteen tai teeskentelemällä että maailma ei muutu, Sajavaara jatkaa.

ICT-alan toimihenkilöiden työehdoista on neuvoteltu 10 viikkoa ja neuvottelut ovat edelleen pahasti levällään. Palta haluaa ratkaista asian mahdollisimman nopeasti. Neuvottelujen siirtäminen usealla kuukaudella eteenpäin ei edesauta ratkaisun löytymistä.

Tänään ilmoitetun lakon on määrä alkaa 27.11. klo 06.00 ja päättyä 1.12.2017 klo 23.59. Alalla työskentelee noin 12 000 työntekijää.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Mukana murroksessa: muutoksessa tarvitaan uudenlaista osaamista

ICT-alan työn tulevaisuus -hankkeessa toteutettu osaamiskysely kertoo, että osaamisen päivittämiseen suhtaudutaan ICT-alan työpaikoilla myönteisesti. Uutta osaamista hankitaan usein vertaisoppimisen kautta oman organisaation sisällä. Tulevaisuuden työelämätaitoina pidetään uuden oppimista, kykyä sopeutua muutokseen sekä itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja.

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.