Pro jatkaa painostusta ICT-alalla – uhkaa nyt lakolla

Pro jätti tänään varoituksen ICT- alan toimihenkilöjä koskevasta lakosta. Palta on harmissaan siitä, että Pron toiminta ICT-alalla on enemmän sanelua ja kiristystä kuin ratkaisuhakuista neuvottelua.

Pro aloitti uhittelunsa reilu viikko sitten marssimalla ulos neuvotteluista ja julistamalla ICT-alan toimihenkilöille ylityökiellon ja paikallisen sopimisen kiellon. Neuvotteluja käytiin alkuviikosta ajoittain eteenpäin vievässä ja rakentavassa hengessä. Palta oli valmis jatkamaan neuvotteluja normaalisti. Pro kuitenkin päätti katkaista neuvottelut keskiviikkona ja ilmoitti tänään uusista työtaistelutoimista.

Pro on kiertänyt vuokratyökysymystä kuin kissa kuumaa puuroa, eikä tästä neuvottelujen vaikeimmasta kysymyksestä ole vielä edes kunnolla keskusteltu. Pro on esittänyt vuokratyötä ja alihankintaa koskevia vaatimuksia, jotka kiristäisivät olennaisesti jo ennestään raskaita työehtosopimusmääräyksiä ICT-alalla.

– ICT-alan yritykset käyttävät vuokratyötä vastuullisesti ja sen käytölle on selkeät perusteet. Vuokratyö on työsuhteessa ja työehtosopimusten alaisuudessa tehtävää työtä ja aivan yhtä arvokasta kuin kaikki muukin työ. Vuokratyön ja alihankinnan rajoittaminen lähinnä periaatteellisista syistä on kestämätöntä yritysten liiketoiminnan kannalta ja sopii huonosti nykypäivän asiakaslähtöiseen palvelutoimintaan, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

– Digitalisaatio ja työn murros muuttavat myös ICT-alan työtä ja työn tekemisen muotoja. Murroksesta ei selviä tarrautumalla menneisyyteen tai teeskentelemällä että maailma ei muutu, Sajavaara jatkaa.

ICT-alan toimihenkilöiden työehdoista on neuvoteltu 10 viikkoa ja neuvottelut ovat edelleen pahasti levällään. Palta haluaa ratkaista asian mahdollisimman nopeasti. Neuvottelujen siirtäminen usealla kuukaudella eteenpäin ei edesauta ratkaisun löytymistä.

Tänään ilmoitetun lakon on määrä alkaa 27.11. klo 06.00 ja päättyä 1.12.2017 klo 23.59. Alalla työskentelee noin 12 000 työntekijää.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.