Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan Pro aloittaa huomenna ICT-alan toimihenkilöitä koskevan ylityökiellon ja paikallisen sopimisen kiellon. Palta on erittäin pettynyt, että Pro on päättänyt käynnistää työtaistelutoimet, vaikka neuvottelut ovat pahasti kesken.

ICT-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus päättyi eilen 31.10.2017. Neuvotteluissa on edistytty, mutta lähes kaikki keskeisimmät asiat ovat edelleen auki. Pro on esittänyt neuvotteluissa täysin kohtuuttomia vaatimuksia etenkin alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttöön liittyen. Lisäksi Pro on hidastanut neuvottelujen etenemistä ennakkovaatimuksilla ja perumalla sovittuja neuvotteluaikoja. Palta pitää Pron toimintaa vastuuttomana ja erittäin valitettavana.

Pron tavoitteet ICT-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen kehittämisessä ovat keskittyneet viime vuosina lähinnä vuokratyövoiman käytön vastustamiseen. Jo tällä hetkellä ulkopuolisen työvoiman eli vuokratyön ja alihankinnan käyttöä ICT-alalla rajoitetaan useilla määräyksillä, ja niiden mukaiset menettelyt ovat selvästi raskaampia kuin muilla aloilla.

Pro pyrkii määräämään, milloin ja missä olosuhteissa sekä kuinka kauan ja kuinka paljon vuokratyötä saa tehdä. Pro on kyseenalaistanut vuokratyön käytön erityisesti säännöllisesti ja pidempiaikaisesti tehtynä. Toteutuessaan Pron vaatimukset vaikeuttaisivat olennaisesti ICT-alan yritysten liiketoimintaa, ja johtaisivat työpaikkojen menetyksiin.

– ICT-alan yritykset käyttävät vuokratyötä vastuullisesti ja sen käytölle on selkeät perusteet. Vuokratyö on työsuhteessa ja työehtosopimusten alaisuudessa tehtävää työtä. Se on myös luonteva ja toimiva työllistymisväylä ICT-alan tehtäviin, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara kertoo.

– Vuokratyön ja alihankinnan rajoittaminen keinotekoisin rajauksin ja lähinnä periaatteellisin ja järjestöpoliittisin perustein on kestämätöntä yritysten liiketoiminnan kannalta. Vaatimuksillaan Pro osoittaa, ettei sillä ole käsitystä alan yritysten kilpailutilanteesta ja liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Suuri osa ICT-alan yrityksistä tuottaa myös itse alihankintapalveluja muille yrityksille, Sajavaara sanoo.

Tämän vuoden aikana Palta ja Pro ovat keskustelleet ICT-alan työn tulevaisuudesta ja digitalisaation vaikutuksista työelämään. Pro ei tunnu keskustelusta huolimatta ymmärtävän, että ICT-alallakin töitä on tehtävä asiakaslähtöisesti, joustavasti ja yhä moninaisemmissa muodoissa.

– Myös ICT-alalla palveluja täytyy saada silloin kuin asiakas niitä tarvitsee. Tämä edellyttää sitä, että työvoimaa voidaan käyttää joustavasti. Herää kysymys, onko Pro oman jäsenistönsä asialla, kun se esittää vaatimuksia, jotka vaikeuttavat olennaisesti alan yritysten toimintaa, Sajavaara sanoo.

– Pron toimet ovat käsittämättömiä. Kyseessä on normaali neuvotteluprosessi, jossa tavoitteita esitetään puolin ja toisin. Palta on valmis jatkamaan neuvotteluja uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Toivomme, että Pro ilmestyy huomenna neuvottelupöytään aiemmin sovitun mukaisesti ja neuvotteluja jatketaan tulevaisuutta luotaavassa ja rakentavassa hengessä, Sajavaara jatkaa.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.