Pron lakko Suomen Turvallisuusverkko Oy:ssä on laiton

Ammattiliitto Pro on aloittanut kaksipäiväisen lakon Suomen Turvallisverkko Oy:ssä tänä aamuna. Lakko on laiton, koska työehtosopimukset ovat voimassa. Yhtiön palvelut toimivat normaalisti.

Toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden lakko alkoi tänään 1.6. klo 00.00 ja sen on ilmoitettu päättyvän huomenna perjantaina 2.6. klo 24.00. Lakolla Pro vastustaa liikkeen luovutuksessa tapahtuneita työehtojen muutoksia. Lakko koskee vain osaa Suomen Turvallisuusverkko Oy:n henkilöstöstä.

Paltan tietojen mukaan Pron luottamushenkilöt haluaisivat neuvotella siitä, miten työehtojen muutokset kompensoidaan työntekijöille, jotka siirtyivät liikkeen luovutuksessa Suomen Turvallisuusverkko Oy:n työntekijöiksi 1.3.2015. Liikkeen luovutuksella siirtyneisiin henkilöihin sovellettiin valtion virka- ja työehtoja siirtymäkauden ajan, joka päättyi 31.1.2017. Tämän jälkeen siirtyneet henkilöt tulivat Suomen Turvallisuusverkko Oy:n voimassa olevien työehtojen piiriin.

Suomen Turvallisuusverkko Oy noudattaa valtion omistajaohjauksen ja lainsäädännön linjauksia. Liikkeen luovutuksen vuoksi tapahtuneita työehtomuutoksia ei kompensoida erikseen. Siirtyneelle henkilöstölle on tullut myös joitain uusia työsuhde-etuja, esimeriksi kaikki siirtyneet henkilöt ovat tulospalkkiojärjestelmän piirissä.

– Ammattiliitto Pro on ollut tietoinen siitä, miten työsuhde-ehdot muuttuvat liikkeenluovutuksen ja sen jälkeisen siirtymäajan jälkeen. Laiton lakko aiheuttaa tarpeetonta haittaa Suomen turvallisuusverkko Oy:n asiakkaille. Vaadimme Ammattiliitto Prota puuttumaan tilanteeseen ja päättämään lakon välittömästi, johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto sanoo.

Suomen Turvallisuusverkko Oy on Suomen valtion kokonaan omistama voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö, joka toimii verkko-operaattorina, jonka vastuulla on hallinnon turvallisuusverkon korkean varautumisasteen verkko- ja infrastruktuuripalvelut. Toimintaa säätelee laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.