Ammattiliitto Pro on aloittanut kaksipäiväisen lakon Suomen Turvallisverkko Oy:ssä tänä aamuna. Lakko on laiton, koska työehtosopimukset ovat voimassa. Yhtiön palvelut toimivat normaalisti.

Toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden lakko alkoi tänään 1.6. klo 00.00 ja sen on ilmoitettu päättyvän huomenna perjantaina 2.6. klo 24.00. Lakolla Pro vastustaa liikkeen luovutuksessa tapahtuneita työehtojen muutoksia. Lakko koskee vain osaa Suomen Turvallisuusverkko Oy:n henkilöstöstä.

Paltan tietojen mukaan Pron luottamushenkilöt haluaisivat neuvotella siitä, miten työehtojen muutokset kompensoidaan työntekijöille, jotka siirtyivät liikkeen luovutuksessa Suomen Turvallisuusverkko Oy:n työntekijöiksi 1.3.2015. Liikkeen luovutuksella siirtyneisiin henkilöihin sovellettiin valtion virka- ja työehtoja siirtymäkauden ajan, joka päättyi 31.1.2017. Tämän jälkeen siirtyneet henkilöt tulivat Suomen Turvallisuusverkko Oy:n voimassa olevien työehtojen piiriin.

Suomen Turvallisuusverkko Oy noudattaa valtion omistajaohjauksen ja lainsäädännön linjauksia. Liikkeen luovutuksen vuoksi tapahtuneita työehtomuutoksia ei kompensoida erikseen. Siirtyneelle henkilöstölle on tullut myös joitain uusia työsuhde-etuja, esimeriksi kaikki siirtyneet henkilöt ovat tulospalkkiojärjestelmän piirissä.

– Ammattiliitto Pro on ollut tietoinen siitä, miten työsuhde-ehdot muuttuvat liikkeenluovutuksen ja sen jälkeisen siirtymäajan jälkeen. Laiton lakko aiheuttaa tarpeetonta haittaa Suomen turvallisuusverkko Oy:n asiakkaille. Vaadimme Ammattiliitto Prota puuttumaan tilanteeseen ja päättämään lakon välittömästi, johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto sanoo.

Suomen Turvallisuusverkko Oy on Suomen valtion kokonaan omistama voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö, joka toimii verkko-operaattorina, jonka vastuulla on hallinnon turvallisuusverkon korkean varautumisasteen verkko- ja infrastruktuuripalvelut. Toimintaa säätelee laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Timo Yli-Koivisto, Palta, p. 040 563 3440

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.