Puhelinpalvelualan ulosmarssit ovat laittomia

Puhelinpalvelualan työntekijät ovat järjestäneet useita ulosmarsseja ”vauhdittaakseen” Paltan ja Pamin välillä käytäviä työehtosopimusneuvotteluita. Ulosmarssit ovat laittomia, koska niistä ei ole annettu työriitalain mukaisia ennakkoilmoituksia. Palta on vaatinut laittomien työtaistelutoimenpiteiden lopettamista, jotta neuvotteluja voidaan jatkaa.

Palta on viime viikkoina käynyt tiiviitä neuvotteluja Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajien kanssa uudesta puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskevasta työehtosopimuksesta. Neuvottelut ovat edenneet loppusuoralle, mutta lopullista ratkaisua ei ole vielä syntynyt. Osapuolten erilaiset näkemykset liittyvät lähinnä palkkaratkaisun tasoon ja muotoon. Työnantajapuolen näkemyksenä on, että myös puhelinpalvelu- ja yhteyskeskusten palkkaratkaisun tulee noudattaa työmarkkinoilla syntynyttä ns. yleistä linjaa.

Palta pitää tilannetta erittäin harmillisena, koska toiminta haittaa merkittävästi neuvotteluja. Valitettavaa on myös se, että työntekijäpuoli antaa julkisuuteen harhaanjohtavaa tietoa siitä, ettei tarjolla olisi ns. yleisen linjan mukaista ratkaisua. Lakot hidastavat prosessia entisestään ja viivästyttävät alan koko henkilöstön palkankorotusten voimaantuloa. Tilanne on valitettava kaikkien kannalta. Sopimuksen piirissä on noin 3000 työntekijää.

Ala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo yli vuoden.

Lisätiedot:
asiantuntija Simopekka Koivu, Palta, p. 0400 609 176
työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, Palta, p. 040 730 8599

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.