Keskusjärjestöt pääsivät tänään neuvottelutulokseen raamisopimuksesta ja maan hallitus ilmoitti omista toimistaan tähän liittyen. Neuvottelutulos hyväksyttiin kaikkien keskusjärjestöjen hallituksissa. 

Sopimus (ja siihen liittyvät hallituksen toimenpiteet) on siten ehdollinen, että riittäväksi katsottava määrä alakohtaisia sopimuksia on oltava tehtynä raamisopimuksen mukaisesti viimeistään 24.11.2011 tai siihen mennessä on sitovasti sovittu sopimuksen tekemisestä myöhemmin. Ellei riittävää kattavuutta ole, järjestely (ja tehdyt alakohtaiset sopimukset) raukeaa.

Varatoimitusjohtaja Harri Hietala
Palvelualojen työnantajat PALTA ry