Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat rautatiealan työntekijöiden työehtoja. Kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla.

Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee muun muassa työehtosopimuksen kolmen arkipyhäjakson työaikaa pidentämällä, keskimääräistä viikkotyöaikaa nostamalla ja pekkaspäiviä poistamalla. Sopimuksen piirissä on noin 4 000 työntekijää.

Rautatiealalla on käytössä lähes kaikki työaikamuodot ja ratkaisulla työajan pidennys on viety sisään työehtosopimuksen rakenteisiin. Lisäksi työajan pidentämisestä voidaan sopia paikallisesti toisin ja paikallisia sopimismahdollisuuksia laajennettiin muutenkin.

– Erityisesti kolmen arkipyhäjakson pidentäminen kahdeksalla tunnilla tukee rautatiealan tarpeita. Liikenne on vilkkaimmillaan juuri juhlapyhien aikaan. Lisäksi tasoittuvissa työaikamuodoissa työajan lisäys voidaan toteuttaa tehokkaasti tarvittaessa kokonaisina päivinä, kertoo Palta ry:n johtava asiantuntija Janne Laitinen.

Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee muun muassa konduktöörejä, ratapihahenkilöstöä, kunnossapidon asentajia sekä VR Track Oy:n ratatyöntekijöitä ja -asentajia.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta ry, puh. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.