Palvelualojen työnantajat Palta ry, Rautatiealan teknisten liitto ry ja VR Akava ry saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat VR-Yhtymä Oy:n toimihenkilöitä.

Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee erilaisten viikkotyöaikamuotojen viikkotyöaikaa pidentämällä. Sopimuksella laajennettiin myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja työehtosopimukseen kirjattiin kattava selviytymislauseke.

Sopimuksen piirissä on noin 1 200 toimihenkilöä, jotka työskentelevät moninaisissa rautatiealan tehtävissä.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.