Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Rautatievirkamiesliitto ry saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat rautatiealan asiakaspalvelun, liikenteenhoidon sekä hallinnon työehtoja. Kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla. 

Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee muun muassa työehtosopimuksen kolmen arkipyhäjakson työaikaa pidentämällä ja keskimääräistä viikkotyöaikaa nostamalla keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Sopimuksella laajennettiin myös paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja työehtosopimukseen kirjattiin kattava selviytymislauseke.

Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee muun muassa junaliikenteen ohjauksen kannalta keskeisiä liikenteenohjaajia, lipunmyyjiä ja asiakaspalvelijoita sekä hallinnollisia toimihenkilöitä. Sopimuksen piirissä on noin 1 000 työntekijää.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta ry, p. 040 779 8924

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.