Neuvottelutulos runkosopimuksen palkantarkistuksista.

Neuvonnan runkosopimuksen palkkaratkaisu oli seuraava: yleiskorotus 1.9.% 1.9.2011 lukien ja työnantajan päätettävissä oleva järjestelyerä 1.3% 1.1.2012 lukien. Samalla sopimuskautta jatkettiin 6 kuukaudella päättyväksi 31.10.2012. Vanha sopimuskausi oli 1.5.2010 – 30.4.2012.

Korotustasoon vaikutti ensimmäisen vuoden matala taso 1 + 0.6% ja sekin meni maksuun vasta 1.10.2010 alkaen.