Palvelualojen työnantajat Palta, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Sähköalojen ammattiliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.

Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Pidentämisen toteutuksesta sovitaan paikallisesti työn ja työaikamuotojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ellei työajan pidentämisestä päästä sopuun paikallisesti, vuosittaista työaikaa pidennetään työskentelemällä 8 tuntia yhtenä arkilauantaina. Loput 16 tuntia toteutetaan pidentämällä vuorokautista työaikaa vähintään 30 minuuttia kerrallaan.

Työehtosopimukseen on sisällytetty paikallisen sopimisen edistämistä koskevia kirjauksia, joissa korostetaan aloitteellisuutta etsiä yrityksen ja sen henkilöstön kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Sopimusosapuolet korostavat sitä, että paikallisten osapuolten tulee ottaa vastuuta oman työpaikkansa menestyksestä.

Sopimusosapuolet korostavat myös tarvetta kehittää paikallisen sopimisen käytäntöjä ja luottamusmiesten valmiuksia, esimerkiksi liiketaloudellista ja tuottavuuteen liittyvää osaamista.

Sopimuksen piirissä on noin 5 000 henkilöä.

Lisätiedot:
asiantuntija Mikko Mäenpää, Palta, p. 050 337 9234

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.