Sähköliiton työtaistelutoimien laajentuminen Paltan aloille erittäin valitettavaa

Sähköliitto ilmoitti torstai-iltana 26.10. laajentavansa teknologiateollisuuden järjestöriitaa koskevia työtaistelutoimenpiteitä myös sähköistys- ja sähköasennusalalle, energia-, ICT- ja verkostoalalle sekä huolto- ja kunnossapitoalalle. Palta pitää nyt ilmoitettuja tukityötaisteluita kohtuuttomina ja erittäin valitettavina. Paltalla tai sen jäsenyrityksillä ei ole mitään tekemistä itse riidan kanssa.

Sähköliiton ilmoittama lakko koskee sähköistys- ja sähköasennusalan, energia-, ICT- ja verkostoalan sekä huolto- ja kunnossapitoalan sopimuksia noudattavia yrityksiä silloin, kun ne tekevät töitä teknologiateollisuudessa toimeenpantavan lakon kohteena oleville yrityksille. Lisäksi Sähköliitto ilmoitti julistavansa koko sähköistys- ja sähköasennusalaa sekä energia-, ICT- ja verkostoalaa koskevan ylityökiellon. Kaikki ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet alkavat 1.11.2017 klo 6 ja päättyvät 8.11.2017 klo 6.

– Mahdollisten tukityötaistelujen vaikutuksia selvitellään parhaillaan. Jo nyt on kuitenkin selvää, että alkaessaan ylityökielto hankaloittaisi merkittävästi sähköverkkojen viankorjausta sekä projektien loppuunsaattamista ennen talven tuloa. Lisäksi sähköistys- ja sähköasennusalan yritykset tekevät säännöllisesti töitä monille teknologiateollisuudessa toteutettavan lakon kohteena oleville yrityksille. Mahdollinen lakko haittaisi merkittävästi myös näiden asiakkuuksien hoitoa, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

– On käsittämätöntä, että nykylainsäädäntö mahdollistaa edelleen yhden työtaistelun tukemisen toisilla saman ammattiliiton sopimusaloilla. On vakavasti kysyttävä, milloin tämän tukilakkoinstituution toimintaan puututaan. Nykytilanne on kohtuuton. Täysin ulkopuoliset tahot joutuvat Sähköliiton järjestöriidan maksumiehiksi, Aarto jatkaa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus solmitaan Paltan, Sähköteknisten työnantajien sekä Sähköliiton kesken. Sen piirissä on noin 5 300 työntekijää. Energia- ICT- ja verkostoalan sopimuksen osapuolina ovat Palta, Energiateollisuus, Sähköliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, ja sen piirissä on noin 6 000 henkilöä. Huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus tehdään Paltan ja Sähköliiton välillä. Sitä sovelletaan noin 100 työntekijään. Kaikki työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka.

Sähköliitto vaatii Teknologiateollisuutta solmimaan kanssaan teollisuuden sähkötöitä koskevan työehtosopimuksen ja uhkaa teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä työtaistelulla. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ilmoittivat yhdessä aiemmin tällä viikolla sopineensa teknologiateollisuuden sähkötöitä koskevista työehdoista siten, että niihin ei tule heikennyksiä.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.