Työtuomioistuin tuomitsi Suomen Lennonjohtajien yhdistys SLJY ry:n ja Ilmailutietotekniset ILTT ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lakot olivat laittomia, koska aloilla oli tuolloin voimassa työehtosopimukset Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

Työntekijät olivat lakossa 25.–26.4.2013 Finavian Tampereen aluelennonjohdossa. Toimenpiteellä ammattiliitot vastustivat Finavian suunnitelmaa aluelennonjohdon siirtämisestä Helsinkiin.

SLJY:n on maksettava PALTAlle 2 000 euron ja ILTT:n 600 euron suuruinen hyvityssakko. Lisäksi ammattiliittojen on maksettava PALTAn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 27.1.2014. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Juha Teerimäki
Palvelualojen työnantajat PALTA
Puhelin 040-8400 580