Sakkoja Tampereen aluelennonjohdon laittomista lakoista

Työtuomioistuin tuomitsi Suomen Lennonjohtajien yhdistys SLJY ry:n ja Ilmailutietotekniset ILTT ry:n hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Lakot olivat laittomia, koska aloilla oli tuolloin voimassa työehtosopimukset Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa.

Työntekijät olivat lakossa 25.–26.4.2013 Finavian Tampereen aluelennonjohdossa. Toimenpiteellä ammattiliitot vastustivat Finavian suunnitelmaa aluelennonjohdon siirtämisestä Helsinkiin.

SLJY:n on maksettava PALTAlle 2 000 euron ja ILTT:n 600 euron suuruinen hyvityssakko. Lisäksi ammattiliittojen on maksettava PALTAn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 27.1.2014. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen nettisivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Juha Teerimäki
Palvelualojen työnantajat PALTA
Puhelin 040-8400 580

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.