YLE-uutisten internet-sivuilla eilen 11.3. julkaistussa uutisessa käsiteltiin Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n jättämää lakkouhkaa Airpro Oy:tä koskien. Jutussa SLSY esitti, että Airpron tulisi noudattaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja SLSY:n välillä solmittua yleissitovaa työehtosopimusta. SLSY:n mukaan ongelmana on, ettei ”työnantajapuoli kunnioita yleissitovuusperiaatetta”. PALTA ihmettelee SLSY:n esittämiä tulkintoja yleissitovuudesta. Yleissitovuus ei liity millään tavalla Airpron tapaukseen.

Käsitteenä työehtosopimuslain mukainen yleissitovuus koskee sellaisia työnantajia, jotka eivät kuulu mihinkään työnantajaliittoon. Airpro ei ole tällainen järjestäytymätön yritys, vaan se on PALTAn jäsen. PALTAn jäsenenä Airpro on ns. normaalisitovuuden nojalla velvollinen soveltamaan henkilöstöönsä Airpro Oy:tä koskevaa työehtosopimusta, jonka PALTA on solminut yhdessä Palkansaajajärjestö Pardian ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa.
– SLSY:n viestintä on virheellistä. Airpron toiminta täyttää kaikki sille asetetut lainsäädännölliset ja muut vaatimukset. Asiakokonaisuutta on käsitelty valtakunnansovittelijan johdolla viimeksi vuonna 2013 ja jo silloin todettiin, ettei esitetyillä väitteillä ole juridista kantopintaa, toteaa PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.
PALTA ihmettelee, miksi Ilmailualan Unioni IAU ja SLSY haluavat jatkuvasti vaikeuttaa Airpron toimintaa, vaikka siihen ei pitäisi olla mitään asiallisia perusteita.
– Ainoa mieleeni tuleva selitys on järjestöpolitiikka. IAU ja SLSY haluavat ilmeisesti saada muut alan palkansaajaliitot ja työehtosopimukset pois pelilaudalta, jotta he voisivat betonoida omat työehtonsa kaikkine ongelmineen pitkälle tulevaisuuteen. Tämän tyyppistä kehitystä PALTAn ei ole mahdollista tukea, Tuomas Aarto jatkaa.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan SLSY on eilen jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen PALTAn jäsenyrityksen Airpro Oy:n matkustamohenkilökuntaa koskevasta työnseisauksesta, joka alkaisi torstaina 26.3.2015 klo 7.00 ja olisi kestoltaan yhdeksän tunnin mittainen. Jo aiemmin Ilmailualan Unioni IAU on ilmoittanut Airpro Oy:tä koskevasta lakosta, joka on tarkoitus toteuttaa 24.3. klo 6.00 – 9.30.
Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073