Sovintoesitys hyväksyttiin: Elokuva- ja tv-tuotannon lakko peruuntuu

Palta, Suomen Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto hyväksyivät tänään valtakunnansovittelijan sijaisen Jukka Ahtelan antaman sovintoesityksen. Ratkaisun myötä alaa uhannut lakko peruuntuu ja voimassa ollut ylityökielto päättyy välittömästi. Palta on tyytyväinen, että lakot saatiin vältettyä.

Uusi sopimuskausi on 26 kuukautta, 1.11.2017-31.12.2019. Palkkoja korotetaan ensimmäisenä sopimusvuotena 1,2 prosentin yleiskorotuksella. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1,7 prosenttia, joka koostuu 1,2 prosentin yleiskorotuksesta ja 0,5 prosentin yrityskohtaisesta erästä. Vuoden 2019 osalta palkoista voidaan sopia myös kokonaan paikallisesti.

Neuvottelut ovat olleet erittäin vaikeat. Alan yritysten taloudellinen tilanne on heikko. Elokuva- ja tv-tuotantojen tuet ovat pienentyneet ja television puolella mainostulot ovat olleet laskussa jo pitkään.

– Uusi sopimus on kustannustasoltaan sellainen, jonka alan yritykset pystyvät kantamaan. Olen tyytyväinen, että löysimme alan maksukykyyn soveltuvan ratkaisun ja lakot saatiin vältettyä, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimus uudistettiin vuosina 2014-2015. Tämän jälkeen sopimuksen piiriin on tullut useita uusia yrityksiä. Keskisimpiä tavoitteita neuvotteluissa olikin, että sopimus pysyy toimivana työkaluna alan yritysten toiminnalle ja alan kehittämiselle. Sopimus antaa hyvän pohjan myös alan liittojen yhteistyölle.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.