Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelujen (pl. kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, koulutus ja terveydenhoito) suhdannekehitystä.

Palvelujen suhdanteet 1/2020: Talouskasvu palveluviennin varassa

Palveluviennin arvo ylitti 30 miljardia euroa vuonna 2019. Vaikka palveluvienti on jo pidempään kasvanut tavaravientiä nopeammin, peräti 16 prosentin kasvu yllätti optimistisimmatkin arviot. Kasvuvauhti ylitti myös palveluiden vientikysynnän, mikä kertoo kasvaneista markkinaosuuksista. Viime vuosien reipas työllisyyden kasvu on ollut käytännössä palvelualojen varassa. Suhdannekatsauksessa tarkasteltavilla yksityisillä palvelualoilla työllisten määrä kasvoi viime vuonna peräti 21 tuhannella.

Palvelujen suhdanteet 4/2018: Työllisyysaste ei nouse ilman palvelualoja

Palvelualan yritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 4,6 prosenttia. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna suurin piirtein samanlaisena. Vuonna 2020 kasvu hidastuu selvästi. Suomessa yritysten luottamus on edelleen kohtuullisen korkealla, mutta talouskasvun nopeaa hidastumista ei kannata sulkea pois. Palvelujen kysyntä Suomessa ja maailmalla pysyy vahvana. Palvelujen kasvu jatkuu myös hidastuvassa taloudessa.

Palvelujen suhdanteet 3/2018: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa.

Palvelujen suhdanteet 2/2018: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Maailmantalouden kasvu on kiihtynyt, mutta tasaantuminen on jo näköpiirissä. Viennin kasvu hidastuu ja ostovoima kasvaa. Talouskasvun painopiste siirtyy kotimarkkinoille. Hidas tuottavuuskasvu rajoittaa Suomen talouskasvua.

Palvelujen suhdanteet 1/2018: Talouden arvokkain jalokivi kaipaa hiomista

Maailmalla kasvu jatkuu – Euroopan indikaattoreissa värinää. Suomen talous kääntyy kulutuksen puolelle. Hyvä suhdanne nopeuttaa nyt palvelujen kansainvälistymistä. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu edellisvuoden tahdissa.

Palvelujen suhdanteet 4/2017: Työn kone yskii jo

Maailmantalous kasvaa kovaa kaikkialla. Suomen talouskasvun nopein vaihe on ohi tällä erää. Työvoiman saatavuus jarruttaa nousua. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu 6,5 prosentin vauhtia.

Palvelujen suhdanteet 3/2017: Lisää työtä, veroja vai velkaa?

Suomen kauppakumppanien kasvu maailmalla jatkuu. Syksyn palkkakierros aukesi kilpailukyvyn rajoilla. Palvelujen liikevaihdon kasvu jatkuu 6,7 prosentin vauhtia. Palveluala tuottaa kuluvana vuonna puolitoista prosenttia bkt:n kasvua. Tekemättömät työt rasittavat Suomea.

Palvelujen suhdanteet 2/2017: Suomen talouden kasvukausi jää lyhyeksi

Yksityisten palvelujen kasvu saa kuluvana vuonna lisävauhtia Suomen talouden nopeutuneesta kasvusta. Liikevaihdon kasvu kiihtyy ja työllisyys kasvaa ripeästi. Talouskasvun kiihtyminen nojaa ulkoisiin tekijöihin. Kansainvälinen nousukausi kestää vielä muutaman vuoden. Jäljellä oleva aika pitäisi käyttää kasvun tukemiseen ja uudistumiseen.

Palvelujen suhdanteet 1/2017: Talouskasvun hedelmät ovat vielä raakoja

Palveluala tuottaa tänä vuonna Suomeen noin 1 prosenttiyksikön verran talouskasvua. Palveluala on ylittänyt 7 prosentilla vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävän tason.

Palvelujen suhdanteet 4/2016: Palvelujen kasvu voimistuu

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2016. Kasvu voimistui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkuu ripeänä kuluvan vuoden alkupuolella.

Palvelujen suhdanteet 3/2016: Palvelujen kasvu jatkui kohtuullisena

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 3,3 prosenttia ja myynnin volyymi 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna maltillisena.

Palvelujen suhdanteet 2/2016: Palvelujen kasvu kiihtyi

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Palveluyritysten henkilöstömäärän kasvu jatkuu. Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi. Palvelujen kasvun arvioidaan jatkuvan ripeänä.

Palvelujen suhdanteet 1/2016: Palvelujen kasvu yllätti positiivisesti

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia ja myynnin volyymi 3,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, selviää Paltan ennusteesta. Kasvun ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna maltillisena.

Palvelujen suhdanteet 4/2015: Parantuneet näkymät tuovat pelivaraa – talouden ongelmat silti ratkaistava

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia ja myynnin volyymi 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun ennustetaan alkuvuonna hidastuvan, mutta kiihtyvän maltillisesti loppuvuotta kohden.

Palvelujen suhdanteet 3/2015: Kasvua liike-elämän palveluissa

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,6 prosenttia ja myynnin volyymi 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja hallinto- ja tukipalvelut 4,3 prosenttia. Kasvua hidastavat orastavat rekrytointiongelmat, osaajien saatavuus ja työmarkkinoiden jäykkyys.

Palvelujen suhdanteet 2/2015: Pienin askelin eteenpäin

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 2,8 prosenttia ja myynnin volyymi 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua syntyi erityisesti yritys- ja asiantuntijapalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Palvelujen suhdanteet 1/2015: Kasvunmahdollisuudet parantuneet

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 prosenttia ja myynnin volyymi 3,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuvauhti on hieman viimevuotista nopeampaa. Toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,3 prosenttia ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,5 prosenttia edellisvuotisesta.

Palvelujen suhdanteet 4/2014: Uusi vuosi – vanhat kujeet

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto (+3,1 %) ja myynnin volyymi (+2,1 %) kasvoivat neljännellä neljänneksellä hieman alkuvuotta nopeammin. Vuoden 2015 aikana liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 3,5 % edellisvuotta enemmän. Kasvuperintöä edelliseltä vuodelta luvussa on noin 2,1 %-yksikköä.

Palvelujen suhdanteet 3/2014: Kulutuskysyntä puuttuu – kasvuodotukset jäävät heikoiksi

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto (+2,7 %) ja myynnin volyymi (+1,3 %) kasvoivat kolmannella neljänneksellä alkuvuotta nopeammin. Ilman tietojenkäsittelypalvelujen reipasta kasvua olisi volyymin kasvu kuitenkin jäänyt negatiiviseksi. Palveluyritysten odotukset loppuvuodelle ovat vaisut. Kuluttajien ostovoiman heiketessä ei merkittävää kasvua ole odotettavissa vuodenvaihteen jälkeenkään.

Palvelujen suhdanteet 2/2014: Suomi stagnaatiossa – palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi

Suomen talous laahaa yhä taantumassa, vaikka maailmantalous ja suurin osa kauppakumppaneistamme kasvavat. Palvelualojen ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat kannatelleet Suomea taantumassa, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Vakaan kasvun aikaansaaminen vaatisi myös investointien ja nettoviennin piristymistä.

Palvelujen suhdanteet 1/2014: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa

Kotimarkkinoiden ja yksityisen kulutuksen kasvu ovat viime vuodet kannatelleet Suomea. Tänä vuonna veronkorotusten suora kulutusta leikkaava vaikutus on kuitenkin noin 850 milj. euroa. Ratkaisevaa tulevaisuuden näkymien kannalta on loppuvuoden työllisyyskehitys ja sen vaikutukset suomalaisten kokonaiskulutukseen.

Palvelujen suhdanteet 4/2013: Kasvu haurasta – rakennemuutos pysyvää

Palvelujen suhdanteet 3/2013: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdanteet 2/2013: Palvelujen kehitys seisahtunut – odotukset vaimeat

Palvelujen suhdanteet 1/2013: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdanteet 4/2012: Yksityisen kulutuksen ja työllisyyden heikkeneminen supistavat palvelujen kysyntää