Paltan Digitalisaatiosta kasvua -tutkimus puhuu selvää kieltä: kasvavat palvelualan yritykset ovat ottaneet digitalisaation liiketoimintansa strategiseen ytimeen. Erot digitalisoituneiden yritysten ja digikieltäjien välillä kasvavat. Suurin kasvupotentiaali on asiakaskokemuksen ympärille rakennetuissa digitaalisissa liiketoimintamalleissa.

Digitalisaation eteneminen palvelualoilla etenee eri tahtiin. Palvelualojen työnantajat Palta ry:n Innolink Research Oy:n kanssa kolmatta kertaa toteuttaman Digitaloudesta kasvua -tutkimuksen mukaan yritykset palvelualoilla voidaan jakaa digitalisaation suhteen karkeasti neljään joukkoon. Suunnannäyttäjiin, jotka ovat ottaneet digitalisaation liiketoimintansa strategiseen ytimeen. Heitä on tutkimuksen mukaan 11 prosenttia palveluyrityksistä Suomessa.

Toinen ryhmä on digitalisaation hyödyntäjät, jotka digitalisoivat liiketoimintansa ja hallintonsa. Tämä on suurin ryhmä, 36 prosenttia. Sopeutujat, joita on 25 prosenttia yrityksistä, tyytyvät digitalisoimaan sen mitä on pakko. Yli neljännes, 28 prosenttia, on digikieltäjiä. Tämän ryhmän yritykset eivät koe digitalisaation koskevan heidän liiketoimintaansa tai toimialaansa.

Kasvun ja digitalisoinnin välillä vahva korrelaatio

Tutkimuksen tulokset digitalisoinnin vaikutuksesta yrityksen tulevaisuudennäkymiin ovat selvät. 86 prosenttia voimakkaasti kasvuhakuisista palveluyrityksistä on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen, kun taas taantuvista palveluyrityksistä 61 prosenttia uskoo edelleen, ettei digitalisaatio ole yrityksen kannalta merkittävä asia.

– Yrityskenttä polarisoituu.  Yritykset, jotka ovat tehneet strategisen päätöksen panostaa digitalisaation hyödyntämiseen, ovat kiistattomasti myös kasvu-uralla. Samaan aikaan valitettavasti yli neljännes palveluyrityksistä on digikieltäjiä eli näissä yrityksissä ajatellaan, ettei digitalisaatio koske heitä, sanoo Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Halusimme tai emme, digitalisaatio tulee vaikuttamaan kaikilla toimialoilla viimeistään siinä vaiheessa, kun asiakkaat tottuvat digitalisoinnin mahdollistamiin uusiin lisäarvopalveluihin ja palvelutason paranemiseen. Tällöin perinteisten yritysten kilpailutilanteesta tulee tukala, Varpe toteaa.

Digitalisointi on mahdollista kaikille yrityksille

–  Tutkimustulosten valossa näkyy, että ne yritykset, jotka ovat saaneet digitietoa verkostojensa kautta ovat aktiivisemmin lähteneet myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan, palvelutarjooman kehittämisessä ja asiakasarvon tuottamisessa. Tarvitaan edelleen paljon digirummutusta, sillä digikehitys ei näytä kiihtyneen hieman nopeutuneesta talouskasvusta huolimatta. Nyt on aika painaa digitalisaatiossa kaasua, Varpe jatkaa.

Paltan Digitaloudesta kasvua 2017 -tutkimus

Innolink Research Oy:n Paltan toimeksiannosta tekemän Digitaloudesta kasvua -tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yritysten näkemyksiä, tarpeita ja toiveita liiketoiminnan digitalisointiin liittyen. Palta pitää digitalisaation omaksumista erittäin keskeisenä asiana palvelualan yrityksille. Aiemmat tutkimukset toteutettiin vuosina 2015 ja 2016. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina helmi-huhtikuussa 2017, ja tulokset perustuvat yhteensä 1046 vastaukseen. Vastaajat ovat suomalaisia palvelualan yrityspäättäjiä.

Digitaloudesta kasvua 2017 -tutkimuksen tulokset

 

Lisätietoja:
Riitta Varpe, toimitusjohtaja, Palvelualan työnantajat Palta ry, p. 040 534 5353
Pekka Vuorela, toimitusjohtaja, Innolink Research Oy, p. 050 571 8804

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.