Palta järjestää jäsenilleen verkostoitumistilaisuuksia marraskuusta alkaen kerran kuussa. Liikkumiseen liittyvät palvelut ovat mahdollisuuksien murroksessa, minkä johdosta teema oli valittu myös ensimmäisen tilaisuuden aiheeksi.

Keskustelua olivat alustamassa Onnibussin perustaja ja Tuup Oy:n toimitusjohtaja Pekka Möttö sekä VR:n markkinointi- ja verkkomyyntijohtaja Minna Miettinen.

Keskusteluissa nousivat esille kuusi näkökulmaa:

  1. Liikkuminen tulee jatkossa olemaan entistä isompi osa työn tuottavuutta
  2. Työn ja perheen yhteensovittaminen – yksilöllisten kuljetustarpeiden vaatimukset tulevat kasvamaan
  3. Alustapalvelujen arvo kasvaa käyttäjien määrän lisääntyessä – nopeimmat kasvajat syövät hitaat
  4. Suomen liikkumispalveluiden kehityksen pullonkaulat (sopimukset, vastuut, tietosuojakysymykset)
  5. Työsuhdeautoilun tulevaisuus ja työnantajan tarjoamat mahdollisuudet – työnantaja-mielikuvan parantaminen
  6. Millaisessa aikataulussa kohdat 1-5 etenevät

Joulukuun verkostoitumistilaisuuden aiheena on esineiden Internet (IoT). Keskustelua ovat alustamassa Senior IoT Solution Consultant Jukka Nurmi Elisalta sekä Manu Skyttä Maintpartnerilta. Tammikuun tilaisuudessa alustetaan keskustelua uudesta EU:n tietosuoja-asetuksesta. Jäsenille lähetetään tilaisuuksiin erillinen kutsu.

Lue Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpen blogi-kirjoitus marraskuun tilaisuudesta täältä.