Työnantajaliitot: Sähköliiton voimankäytöstä mittavat vahingot

Useat työnantajaliitot paheksuvat Sähköliittoa aikeista aloittaa keskiviikkona laajat työtaistelutoimet. Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta ja Teknologiateollisuus arvioivat, että toteutuessaan SAK:laisen Sähköliiton työtaistelut aiheuttavat mittavat vahingot yrityksille, niiden alihankkijoille ja asiakkaille.

Ilmoitetut tukitoimet voivat lisäksi aiheuttaa vakavaa haittaa kotitalouksille ja maataloudelle muun muassa sähköverkkojen viankorjauksen vaarantumisen vuoksi. Työnantajaliitot ihmettelevät myös Sähköliiton kieltäytymistä jopa suojelutyöstä.

– Juuri nyt pitäisi tukea kaikin tavoin kasvua, eikä tehdä valtapolitiikkaa, järjestöt huomauttavat yhteisessä ulostulossaan.

Sähköliitto on jättänyt Teknologiateollisuudelle varoituksen 1. marraskuuta alkavasta lakosta ja ylityökiellosta. Viime torstaina se laajensi uhkauksiaan ja ilmoitti lisäksi tukityötaisteluista lukuisissa yrityksissä, joilla ei mitään tekemistä järjestöriidan kanssa.

Työnantajaliittojen mielestä Sähköliiton suhteeton voimankäyttö ja uhittelu tukilakkoineen ovat väärä tapa reagoida asioihin. Erittäin valitettavaa on myös Sähköliiton kovaotteisuus. Se vastasi Teknologiateollisuuden tapaamiskutsuun suoralta kädeltä lakkovaroituksella. Myös viime torstaina ilmoitetut tukityötaistelut tulivat täytenä yllätyksenä niiden kohteeksi joutuville ulkopuolisille liitoille ja yrityksille.

– Sähköliiton toimenpiteiden seurauksena täysin sivulliset joutuvat kärsimään, järjestöt korostavat.

Sähkömiesten työehdot eivät heikkene

Sähkömiesten työehdot on turvattu. Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto ovat sopineet, että kaikkiin teknologiateollisuuden työntekijöihin sovelletaan jatkossa teollisuusliittoperiaatteen mukaisesti samaa työehtosopimusta eli ns. metallin sopimusta. Tämän sopimuksen piiriin tulevat myös ne vajaat tuhat sähkömiestä, joille Sähköliitto on aiemmin tehnyt rinnakkaisen sopimuksen.

Työehtoihin ei tule minkäänlaisia heikennyksiä, vaikka Sähköliitto on niin väittänyt. Työtaistelu-uhkien avulla Sähköliitto pyrkii ainoastaan säilyttämään vanhentuneet sopimusrakenteet.

Sopimusrakenteiden elettävä ajassa

Työnantajaliitot ovat myös arvioineet tekemiensä työehtosopimusten muodostamaa kokonaisuutta ja todenneet, ettei niillä ole mitään pyrkimyksiä laajentua toistensa tonteille. Syntyneen tilanteen taustalla ei siten ole mitään salattua suunnitelmaa Sähköliittoa vastaan, kuten joissain yhteyksissä on annettu ymmärtää.

Sopimusrakenteiden on kuitenkin seurattava aikaansa. Ei voi olla niin, että ammattiliiton vähäinen jäsenmäärä toimialalla loisi työnantajaliitolle velvoitteen työehtosopimuksen tekemiseen. Näissä tilanteissa korostuu pienemmän liiton kyky toimia yhteistyössä.

– Ristiriitojen hakeminen ja työtaistelujen käynnistäminen Sähköliiton tapaan ei ole oikea tapa suhtautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, painottavat työnantajaliitot.

Lisätiedot:

Tuomas Aarto, varatoimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta, p. 040 152 0073
Eeva-Liisa Inkeroinen, varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus, p. 040 089 4220
Kari Laaksonen, johtaja, Energiateollisuus, p. 050 410 6180
Nina Pärssinen, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus, p. 040 503 2353

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.