Työnantajapuoli on pettynyt Vakuutusväen Liiton lakkoilmoitukseen

Vakuutusväen Liitto (VvL) antoi tänään perjantaina 1.12. varoituksen vakuutusalaa koskevasta työtaistelusta. Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat pettyneitä lakkoilmoitukseen ja siihen, että työntekijäpuolella ei ole valmiutta vastata vakuutusyhtiöiden asiakkaiden toiveisiin joustavimmista palveluajoista normaalisti neuvottelemalla. Nykyään asiakkaat haluavat vakuutuspalveluja laajemmin kuin vain perinteisenä virka-aikana.

Vakuutusalalla on neuvoteltu uudesta työehtosopimuksesta syyskuun alusta lähtien. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi lokakuun lopussa. Vaikka neuvotteluja on käyty pitkään ja kohtuullisen hyvähenkisesti, niissä ei ole edelleenkään päästy ratkaisuhakuisesti keskustelemaan koko finanssialan murrokseen olennaisesti liittyvien työaikasäännösten joustavoittamisesta. Kyse on erityisesti viikonloppuna tehtävästä työstä. Jo ennen nyt ilmoitettuja lakkoja neuvotteluilmapiiriä on vaikeuttanut myös se, että Vakuutusväen Liitto ilmoitti perjantaina 24.11. ylityökiellosta.

”Työntekijä- ja työnantajapuoli ovat tehneet hyvää ja tuloksellista tulevaisuuden luotaamista ns. Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa. Yhteisenä johtopäätöksenä oli, että asiakastarpeet ja asiakkaiden käyttäytyminen ovat voimakkaassa muutoksessa mm. digitalisaation myötä. Asiakkaat toivovat entistä monipuolisempia palveluita kelloajasta ja viikonpäivästä riippumatta”, muistuttaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Aarton mielestä on erittäin harmillista, että hyvä yhteisymmärrys ei ulotu tes-pöydässä konkretiaan.

”Työnantaja on halukas ratkaisemaan asiat neuvotteluteitse. Ratkaisujen löytäminen on yhteinen intressi. Monipuolisemmat työajat toisivat joustavuutta myös työntekijöille, ei vain työnantajille. Maailma on muuttunut myös vakuutuspuolella. Tätä faktaa ei muuta tarrautuminen menneisyyteen tai uhkailu työtaistelutoimilla.”

”Vakuutusalan työehtosopimusten työaikakirjaukset on aika saattaa samalle viivalle muiden toimialojen kanssa. Monilla muilla aloilla on jo vuosikausia voitu tehdä työtä joustavasti eri viikonpäivinä”, Aarto sanoo.

Tänään ilmoitetut lakot on määrä toteuttaa 18.12.2017 klo 7 – 19.12.2017 klo 23 ja 28.12.2017 klo 7 – 29.12.2017 klo 23. Lakot koskisivat toteutuessaan kaikkia Vakuutusväen Liiton jäseniä.

Vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuolena ovat FA ja Palta. Palta edustaa neuvotteluissa molempia työnantajaliittoja FA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Palvelualojen työnantajat Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö.

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat FA:n ja Paltan nimissä. Palta hoitaa käytännön työmarkkinaneuvottelut ja niihin liittyvän jäsenpalvelun.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Finanssiala Paltan työmarkkinajäseneksi

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat päättäneet tiivistää vuonna 2015 alkanutta työmarkkinayhteistyötään. Vuoden 2019 alusta FA ja sen jäsenet liittyvät jäseniksi Paltaan työmarkkinatoiminnan osalta. Alkava työmarkkinajäsenyys tarkoittaa, että Palta hoitaa jatkossakin FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan. Ratkaisu ei vaikuta FA:n asemaan Elinkeinoelämän Keskusliitossa EK:ssa.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.