Työrauhajärjestelmä vaatii pikaista uusimista

Työtuomioistuin on hylännyt kanteen Ilmailualan Unionin Airpron lakkoa tukevan tukilakon laittomuudesta. Lakon on määrä toteutua 19.–20. toukokuuta, ja sen haitat ovat Suomelle kohtuuttomat.

IAU:n tukilakon on tarkoitus ulottua useisiin maapalveluita lentokentillä hoitaviin yhtiöihin.  Käytännössä iso osa lentoliikenteestä pysähtyy lakon ajaksi ja vaikeutuu useina päivinä. Vaikutusten piirissä voi olla jopa yli 100 000 matkustajaa, ja arvioidut vahingot liikkuvat kymmenessä miljoonassa eurossa.

– Työrauhajärjestelmässä on valuvika. On käsittämätöntä, että se mahdollistaa oman työriidan tukemisen käyttämällä apuna toista omaa sopimusalaa, jossa työehtosopimus on voimassa ja työrauha päällä. Vielä eriskummallisemmaksi asian tekee se, että kyseessä on sama asiakokonaisuus, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

Riita koskee alle sataa henkeä – taustalla järjestöpolitiikka

– IAU:n tuleva operaatio ei myöskään ole missään suhteessa sen tavoittelemaan hyötyyn. Kyse on alle 100 henkeä koskevasta riidasta, jolla aiheutetaan koko maalle mittavaa vahinkoa, Tuomas Aarto jatkaa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että Suomen työrauhajärjestelmän uusimiseen saadaan uutta vauhtia, jotta siihen tarvittavat välttämättömät muutokset saadaan tehtyä. Tämäntyyppinen lakkoilu vaarantaa Suomen kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen syntymisen, Aarto sanoo.

Hän myös toivoo, että työtuomioistuimen ratkaisusta huolimatta IAU vielä peruisi aikomansa työtaistelun.

Kiistassa on kyse siitä, että IAU vaatii Airpro Oy:tä noudattamaan IAU:n omaa työehtosopimusta maapalvelutyössä. Airprolla on vuonna 1996 solmittu yrityskohtainen työehtosopimus, joka on neuvoteltu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja palkansaajajärjestö Pardian välillä.

– IAU:n vaatimusten taustalla on järjestöpolitiikka ja tavoite saada yksin haltuun koko alan työehtosopimuskenttä, Tuomas Aarto jatkaa.

Ilmailualan Unioni IAU ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry uhkaavat lentoliikennettä työtaistelutoimilla Airprossa tiistaina 19. ja keskiviikkona 20. toukokuuta klo 06.00–18.00. SLSY:n lakko koskee Helsingistä lähtevää liikennettä.

IAU on uhannut järjestää tukilakot samoina päivinä useissa maapalveluita tarjoavissa yhtiöissä. Jos lakko toteutuu, ovat muun muassa Finnairin maapalvelut vaarassa pysähtyä.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.